Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
22/02/2012 - 24/02/2012 1. Оставка на управителя на Националната здравноосигурителна каса Нели Нешева.
 2. Второ четене на законопроекта за допълнение на Наказателния кодекс (Вносители: Анастас Анастасов и група народни представители; 9.12.2011 г. Приет на първо четене на 25.1.2012 г.).
 3. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс (Вносители: Красимир Ципов, Фани Христова и Емил Радев; 25.1.2012 г. Приет на първо четене на 9.2.2012 г.).
 4. Второ четене на законопроекта за резерва на въоръжените сили на Република България (Вносител: Министерски съвет; 2.12.2011 г. Приет на първо четене на 26.1.2012 г.).
 5. Проект за решение за спиране на преизчисляването на основното месечно възнаграждение на народните представители (Вносители: Красимир Велчев и група народни представители; 14.2.2012 г.).
 6. Проект за решение за приемане на Годишна работна програма на Народното събрание по въпросите на Европейския съюз (2012 г.) (Проектът е внесен на основание чл. 103, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание от Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове на 17.2.2012 г.).
 7. Първо четене на законопроекта за изменение на Закона за приватизация и следприватизационен контрол (Вносител: Министерски съвет; 13.1.2012 г.).
 8. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за меценатството (Вносител: Министерски съвет; 8.12.2011 г. Приет на първо четене на 3.2.2012 г.).
 9. Проект за решение за отпускане на пенсия за особени заслуги към държавата и нацията (Вносител: Министерски съвет; 3.2.2012 г.).
 10. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за медицинските изделия (Вносител: Министерски съвет; 12.12.2011 г.).
 11. Доклад за дейността на Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия за периода 20 юли 2011 г. – 20 декември 2011 г. и Обобщени данни за дейността на комисията за периода 5 април 2007 г. – 1 декември 2011 г. (Вносител: Комисия за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия; 19.12.2011 г.).
 12. Проект на Национална стратегия на Република България за интегриране на ромите (2012-2020) (Вносител: Министерски съвет; 6.1.2012 г.).
 13. Парламентарен контрол.
Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект на Конституция на Република България

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на членове на Комисията за енергийно и водно регулиране

Избор на председател и членове на Комисията за защита на личните данни

Избор на председател на Комисията за енергийно и водно регулиране

Избор на член на Централната избирателна комисия

  Последни заседания