Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
15/02/2012 - 17/02/2012 1. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за администрацията (Вносител: Четин Казак; 13.1.2012 г.) - продължение.
 2. Законопроект за ратифициране на Споразумението между Република България и Международната банка за възстановяване и развитие (МБВР) за безвъзмездно финансиране от Фонда за институционално развитие на Световната банка за укрепване на капацитета на Националния доверителен екофонд (НДЕФ) за финансиране и изпълнение (Вносител: Министерски съвет; 13.1.2012 г.).
 3. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за лечебните заведения (Вносител: Министерски съвет; 9.12.2011 г.).
 4. Проект за решение за създаване на Временна парламентарна анкетна комисия за проучване дейността на президентската институция по упражняване правото на помилване, по опрощаване на несъбираеми държавни вземания и по даване и възстановяване на българско гражданство и освобождаване и лишаване от него за времето на двата мандата на президента Георги Първанов и вицепрезидента Ангел Марин (Вносители: Яне Янев и група народни представители; 3.2.2012 г.).
 5. Първо четене на законопроекта за отнемане на незаконно придобито имущество (Вносители: Красимир Велчев и група народни представители; 17.1.2012 г.) и на законопроекта за гражданската конфискация (Вносители: Христо Бисеров и група народни представители; 18.1.2012 г.) - точка първа за четвъртък, 16.2.2012 г.
 6. Проект за решение за преобразуване на Химическия факултет в структурата на Софийския университет "Св. Климент Охридски" във Факултет по химия и фармация (Вносител: Министерски съвет; 13.1.2012 г.).
 7. Законопроект за ратифициране на Споразумението между правителството на Република България и правителството на Румъния относно презгранични операции за Air Policing (Вносител: Министерски съвет; 2.12.2011 г.).
 8. Второ четене на законопроекта за резерва на въоръжените сили на Република България (Вносител: Министерски съвет; 2.12.2011 г. Приет на първо четене на 26.1.2012 г.).
 9. Първо четене на законопроекта за изменение на Закона за приватизация и следприватизационен контрол (Вносител: Министерски съвет; 13.1.2012 г.).
 10. Проект на Национална стратегия на Република България за интегриране на ромите (2012-2020) (Вносител: Министерски съвет; 6.1.2012 г.).
 11. Законопроект за ратифициране на Договора за присъединяване на Република Хърватия към Европейския съюз (Вносител: Министерски съвет; 10.2.2012 г.). – точка първа за петък, 17.2.2012 г.
 12. Парламентарен контрол (петък, 17.2.2012 г. – след приключване на т. 11 от седмичната програма).
Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект на Конституция на Република България

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на членове на Комисията за енергийно и водно регулиране

Избор на председател и членове на Комисията за защита на личните данни

Избор на председател на Комисията за енергийно и водно регулиране

Избор на член на Централната избирателна комисия

  Последни заседания