Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
08/02/2012 - 10/02/2012 1. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за администрацията (Общ законопроект, изготвен от Комисията по правни въпроси по приетите на първо четене на 25.11.2011 г. законопроекти за изменение и допълнение на Закона за администрацията с вносител Министерски съвет от 7.6.2011 г. и от 4.8.2011 г.).
 2. Проект за решение във връзка с избор на инспектор в Инспектората към Висшия съдебен съвет (Вносител: Комисията по правни въпроси; 7.2.2012 г.).
 3. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за опазване на земеделските земи (Вносител: Михаил Михайлов; 11.11.2011 г.).
 4. Първо четене на законопроекти за изменение и допълнение на Закона за горите (Вносители: Иван Н. Иванов, Екатерина Михайлова и Веселин Методиев,11.3.2011 г.; Министерски съвет, 30.12.2011 г.; Димитър Атанасов, 9.1.2012 г.).
 5. Първо четене на законопроекта за виното и спиртните напитки (Вносител: Министерски съвет; 6.1.2012 г.).
 6. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за ветеринарномедицинската дейност (Вносител: Министерски съвет; 14.12.2011 г.).
 7. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс (Вносители: Красимир Ципов, Фани Христова и Емил Радев; 25.1.2012 г.). – точка първа за четвъртък, 9.2.2012 г.
 8. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за търговския регистър (Вносител: Министерски съвет; 30.1.2012 г.). – точка втора за четвъртък, 9.2.2012 г.
 9. Първо четене на законопроекта за признаване, изпълнение и изпращане на съдебни решения и решения за пробация с оглед упражняване на надзор върху пробационните мерки и алтернативните санкции (Вносител: Министерски съвет; 28.12.2011 г.).
 10. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за лечебните заведения (Вносител: Министерски съвет; 9.12.2011 г.).
 11. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за администрацията (Вносител: Четин Казак; 13.1.2012 г.).
 12. Проект за решение за създаване на Временна парламентарна анкетна комисия за проучване дейността на президентската институция по упражняване правото на помилване, по опрощаване на несъбираеми държавни вземания и по даване и възстановяване на българско гражданство и освобождаване и лишаване от него за времето на двата мандата на президента Георги Първанов и вицепрезидента Ангел Марин (Вносители: Яне Янев и група народни представители; 3.2.2012 г.).
 13. Законопроект за ратифициране на Споразумението между Република България и Международната банка за възстановяване и развитие (МБВР) за безвъзмездно финансиране от Фонда за институционално развитие на Световната банка за укрепване на капацитета на Националния доверителен екофонд (НДЕФ) за финансиране и изпълнение (Вносител: Министерски съвет; 13.1.2012 г.).
 14. Доклад на министър-председателя на Република България Бойко Борисов относно развитието на приоритетните за Република България теми и досиета по време на Полското председателство на Съвета на ЕС (юли – декември 2011 г.) и основни приоритети по време на Датското председателство на Съвета на ЕС (януари – юни 2012 г.) (Докладът е внесен в изпълнение на чл. 113, ал. 1 от ПОДНС.). – точка първа за петък, 10.2.2012 г.
 15. Парламентарен контрол (петък, 10.2.2012 г. – след приключване на т. 14 от седмичната програма.).
Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект на Конституция на Република България

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на членове на Комисията за енергийно и водно регулиране

Избор на председател и членове на Комисията за защита на личните данни

Избор на председател на Комисията за енергийно и водно регулиране

Избор на член на Централната избирателна комисия

  Последни заседания