Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
01/02/2012 - 03/02/2012 1. Предложение по чл. 53, ал. 8 от ПОДНС от Парламентарна група на Движение за права и свободи: Проект за решение за промяна състава на Комисията по здравеопазването (Вносител: Лютви Местан, 31.1.2012 г.).
 2. Проект за решение за създаване на Временна анкетна комисия за установяване на действията на правоохранителните органи по разкриване и разследване на убийството на Мирослава Николова от гр. Перник и начина на прилагане на законите при тяхното извършване (Вносители: Сергей Станишев и група народни представители; 26.1.2012 г.) и Проект за решение за създаване на Временна анкетна комисия за проучване на факти и обстоятелства относно случаи, изнесени през последните дни в общественото и медийното пространство, на полицейско насилие, както и на опити за оказване на влияние и политически натиск върху правоохранителни и правораздавателни органи (Вносители: Красимир Велчев и група народни представители; 26.1.2012 г.).
 3. Проект за решение за избиране на председател на Икономическия и социален съвет (Вносител: Министерски съвет; 30.1.2012 г.)
 4. Проект за решение за избор на секретар на Народното събрание (Вносител: Волен Сидеров, 11.1.2012 г.) и Проект за решение за избор на секретар на Народното събрание (Вносител: Мартин Димитров, 18.1.2012 г.).
 5. Второ четене на законопроекта за съхранение на въглероден диоксид в земните недра (Вносител: Министерски съвет; 28.9.2011 г. Приет на първо четене на 17.11.2011 г.) - продължение.
 6. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за Комисията за финансов надзор (Вносител: Министерски съвет; 21.11.2011 г.).
 7. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за меценатството (Вносител: Министерски съвет; 8.12.2011 г.).
 8. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки (Вносител: Министерски съвет; 14.12.2011 г.).
 9. Първо четене на законопроекта за признаване, изпълнение и изпращане на съдебни решения и решения за пробация с оглед упражняване на надзор върху пробационните мерки и алтернативните санкции (Вносител: Министерски съвет; 28.12.2011 г.).
 10. Първо четене на законопроекта за публично-частното партньорство (Вносител: Министерски съвет; 13.9.2011 г.).
 11. Проект за решение по отчета за изпълнението на бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2010 г. (Вносител: Министерски съвет; 26.8.2011 г.).
 12. Доклад за дейността на Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия за периода 20 юли 2011 г. – 20 декември 2011 г. и Обобщени данни за дейността на комисията за периода 5 април 2007 г. – 1 декември 2011 г. (Вносител: Комисия за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия; 19.12.2011 г.).
 13. Първо четене на законопроекта за хазарта (Вносител: Министерски съвет, 19.10.2011 г.).
 14. Парламентарен контрол (петък, 3.2.2012 г., 11.00 ч.). - Разисквания по питането на народните представители Георги Пирински, Янаки Стоилов и Мая Манолова към министъра на външните работи Николай Младенов относно предложения по доклада на мисията на ОССЕ за наблюдение на „Избори 2011”. - Отговори на въпроси и питания.
Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект на Конституция на Република България

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на членове на Комисията за енергийно и водно регулиране

Избор на председател и членове на Комисията за защита на личните данни

Избор на председател на Комисията за енергийно и водно регулиране

Избор на член на Централната избирателна комисия

  Последни заседания