Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
31/08/2011 - 02/09/2011 1. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за защита при бедствия (Вносител: Министерски съвет; 5.7.2011 г.).
 2. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за административното регулиране на производството и търговията с оптични дискове, матрици и други носители, съдържащи обекти на авторското право и сродните му права (Вносител: Министерски съвет; 7.7.2011 г.).
 3. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за приватизация и следприватизационен контрол (Вносители: Стефан Данаилов, Антон Кутев и Петър Курумбашев, 28.5.2011 г.; Министерски съвет, 31.5.2011 г.; Валентин Николов и група народни представители, 10.6.2011 г.; Петър Мутафчиев, Петър Димитров и Корнелия Нинова, 24.6.2011 г.).
 4. Доклад за дейността на Българската академия на науките за 2010 година (Вносител: Председателят на БАН; 21.6.2011 г.).
 5. Първо четене на законопроект за евтаназията (Вносител: Любен Корнезов; 27.6.2011 г.).
 6. Първо четене на законопроекта за допълнение на Закона за съдебната власт (Вносители: Яне Янев и група народни представители; 8.7.2011 г.).
 7. Първо четене на законопроекта за допълнение на Закона за семейни помощи за деца (Вносител: Меглена Плугчиева–Александрова; 21.6.2011 г.).
 8. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Валутния закон (Вносител: Министерски съвет; 13.6.2011 г.).
 9. Първо четене на законопроект за изменение и допълнение на Кодекса за застраховането (Вносител: Министерски съвет, 14.6.2011 г.).
 10. Проект за решение за възлагането на Сметната палата на одит на отпускането, получаването и разходването на допълнителната бюджетна субсидия от партиите, към които независимите народни представители в 41-то Народно събрание са декларирали принадлежност (Вносител: Иван Костов и група народни представители, 6.7.2011 г.) – точка 1 за петък, 2.9.2011 г.
 11. Парламентарен контрол.
Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект на Конституция на Република България

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на членове на Комисията за енергийно и водно регулиране

Избор на председател и членове на Комисията за защита на личните данни

Избор на председател на Комисията за енергийно и водно регулиране

Избор на член на Централната избирателна комисия

  Последни заседания