Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
29/06/2011 - 01/07/2011 1. Проект за решениe за попълване състава на постоянната Комисия за борба с корупцията и конфликт на интереси и парламентарна етика (Вносител: Станислав Станилов, 28.6.2011 г.).
 2. Обобщен годишен доклад за дейността на Висшия съдебен съвет и за дейността на Инспектората към Висшия съдебен съвет за 2010 г. (Вносител: Висшият съдебен съвет; 28.5.2011 г.).
 3. Обобщен годишен доклад за прилагането на закона и дейността на прокуратурата и разследващите органи през 2010 г. (Вносител: Висшият съдебен съвет; 16.5.2011 г.).
 4. Обобщен годишен доклад за прилагането на закона и за дейността на съдилищата през 2010 г. (Вносител: Висшият съдебен съвет; 9.6.2011 г.).
 5. Обобщен годишен доклад за прилагането на закона и за дейността на административните съдилища през 2010 г. (Вносител: Висшият съдебен съвет; 16.5.2011 г.).
 6. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за устройството на държавния бюджет (Вносители: Цецка Цачева и група народни представители; 26.5.2011 г. Приет на първо четене на 15.6.2011 г.).
 7. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за радиото и телевизията (Вносители: Таня Димитрова и група народни представители; 8.6.2011 г.).
 8. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Кодекса на труда (Вносители: Емил Радев, Вяра Петрова и Красимир Петров; 10.6.2011 г.).
 9. Проект за решение за отпускане на пенсия за особени заслуги към държавата и нацията (Вносител: Министерски съвет; 17.06.2011 г.).
 10. Второ четене на законопроекта за изменение на Закона за българските лични документи (Вносител: Христо Бисеров; 5.5.2010 г. Приет на първо четене на 16.6.2010 г.).
 11. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за културното наследство (Вносител: Министерски съвет; 15. 2.2011 г. Приет на първо четене на 24.3.2011 г.) – точка първа за четвъртък, 30.6.2011 г.
 12. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за държавната финансова инспекция (Вносител: Министерски съвет; 13.6.2011 г.).
 13. Проект за решение за преобразуване на самостоятелния частен Земеделски колеж – Пловдив, във Висше училище по агробизнес и развитие на регионите със седалище Пловдив (Вносител: Министерски съвет; 26.5.2011 г.).
 14. Парламентарен контрол.
Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект на Конституция на Република България

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на членове на Комисията за енергийно и водно регулиране

Избор на председател и членове на Комисията за защита на личните данни

Избор на председател на Комисията за енергийно и водно регулиране

Избор на член на Централната избирателна комисия

  Последни заседания