Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
22/06/2011 - 24/06/2011 1. Проект за решениe за попълване състава на постоянната Комисия за борба с корупцията и конфликт на интереси и парламентарна етика (Вносител: Станислав Станилов; 21.6.2011 г.).
 2. Законопроект за ратифициране на Изменението на Заемното споразумение „Проект за развитие на общинската инфраструктура” между Република България и Международната банка за възстановяване и развитие (Вносител: Министерски съвет; 2.6.2011 г.).
 3. Законопроект за ратифициране на Изменението на Заемното споразумение „Проект за рехабилитация на пътната инфраструктура” между Република България и Международната банка за възстановяване и развитие (Вносител: Министерски съвет; 10.6.2011 г.).
 4. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за политическите партии (Вносители: Десислав Чуколов, Станислав Станилов и Калина Крумова; 25.2.2011 г.).
 5. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за социално подпомагане (Вносител: Министерски съвет, 9.5.2011 г. Приет на първо четене на 26.5.2011 г.).
 6. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Кодекса за застраховането (Вносител: Министерски съвет, 5.5.2011 г. Приет на първо четене на 26.5.2011 г.).
 7. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за събранията, митингите и манифестациите (Вносител: Христо Бисеров; 27.5.2011 г.).
 8. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за дипломатическата служба (Вносител: Министерски съвет; 2.6.2011 г.) – точка първа за четвъртък, 23.6.2011 г.
 9. Законопроект за ратифициране на Консулската конвенция между Република България и Черна гора (Вносител: Министерски съвет; 7.6.2011 г.).
 10. Първо четене на законопроекти за изменение и допълнение на Закона за електронните съобщения (Вносители: Христо Бисеров; 7.2.2011 г.; Михаил Михайлов, 25.2.2011 г.; Министерски съвет, 7.6.2011 г.).
 11. Годишен доклад за дейността на Комисията за защита на конкуренцията за 2010 г. (Вносител: Комисията за защита на конкуренцията; 18.5.2011 г.).
 12. Проект за решение за откриване на Филиал - Хасково, в структурата на Тракийския университет - Стара Загора (Вносител: Министерски съвет; 7.6.2011 г.).
 13. Парламентарен контрол (петък, 24.6.2011 г., от 9,00 ч.).
Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект на Конституция на Република България

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на членове на Комисията за енергийно и водно регулиране

Избор на председател и членове на Комисията за защита на личните данни

Избор на председател на Комисията за енергийно и водно регулиране

Избор на член на Централната избирателна комисия

  Последни заседания