Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
15/06/2011 - 17/06/2011 1. Проект за решение за насрочване на избори за президент и вицепрезидент на Република България (Вносители: Искра Фидосова и Красимир Велчев; 4.5.2011 г.).
 2. Проекти за решения за промени в постоянни комисии на Народното събрание (Вносител: Станислав Станилов; 8 и 9.6.2011 г.).
 3. Първо четене на законопроекти за изменение и допълнение на Наказателния кодекс (Вносители: Огнян Стоичков и група народни представители, 31.3.2011 г.; Любен Корнезов, 15.4.2011 г.; Христо Бисеров, 31.5.2011 г.).
 4. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за устройството на държавния бюджет (Вносители: Цецка Цачева и група народни представители; 26.5.2011 г.).
 5. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за мерките срещу финансирането на тероризма (Вносител: Министерски съвет, 5.5.2011 г.).
 6. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за пътищата (Вносител: Министерски съвет; 27.5.2011 г.).
 7. Второ четене на законопроекта за допълнение на Закона за концесиите (Вносител: Любен Татарски; 15.2.2011 г. Приет на първо четене на 13.4.2011 г.).
 8. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за рибарството и аквакултурите (Вносител: Министерски съвет; 26.5.2011 г.).
 9. Разисквания по Проекта за решение за гласуване на недоверие на Министерския съвет с министър-председател Бойко Борисов заради провала на антикризисната политика на правителството и тежките последици за хората (Вносители: Сергей Станишев и група народни представители; 10.6.2011 г.) – точка първа за четвъртък, 16.6.2011 г.
 10. Гласуване на Проекта за решение за гласуване на недоверие на Министерския съвет с министър-председател Бойко Борисов заради провала на антикризисната политика на правителството и тежките последици за хората (Вносители: Сергей Станишев и група народни представители; 10.6.2011 г.) – точка за петък, 17.6.2011 г., но не по-рано от 24 часа след приключване на разискванията.
 11. Парламентарен контрол.
Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект на Конституция на Република България

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на членове на Комисията за енергийно и водно регулиране

Избор на председател и членове на Комисията за защита на личните данни

Избор на председател на Комисията за енергийно и водно регулиране

Избор на член на Централната избирателна комисия

  Последни заседания