Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
08/06/2011 - 10/06/2011 1. Проекти за решения за промени в постоянни комисии на Народното събрание (Вносител: Станислав Станилов; 2.6.2011 г.).
 2. Проект за решение за приемане на Правила за процедурата относно обсъждане и приемане на Законопроекта за изменение и допълнение на Конституцията на Република България (Вносител: Искра Фидосова – председател на временната комисия; 7.6.2011 г.).
 3. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за признаване, изпълнение и изпращане на решения за конфискация или отнемане и решения за налагане на финансови санкции (Вносител: Министерски съвет; 10.5.2011 г.).
 4. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за екстрадицията и Европейската заповед за арест (Вносител: Министерски съвет, 18.5.2011 г.).
 5. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за железопътния транспорт (Вносител: Министерски съвет; 30.3.2011 г. Приет на първо четене на 5.5.2011 г.).
 6. Проект за решение за отпускане на пенсия за особени заслуги към държавата и нацията (№ 102-03-11) (Вносител: Министерски съвет; 19.5.2011 г.).
 7. Проект за решение за отпускане на пенсия за особени заслуги към държавата и нацията (№ 102-03-12) (Вносител: Министерски съвет; 19.5.2011 г.).
 8. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за Министерството на вътрешните работи (Вносители: Министерски съвет, 1.4.2011 г. Приет на първо четене на 5.5.2011 г.).
 9. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията (Вносител: Николай Пехливанов; 16.5.2011 г.).
 10. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за публичното предлагане на ценни книжа (Вносител: Министерски съвет, 13.5.2011 г.).
 11. Законопроект за ратифициране на Хартата на Международния енергиен форум (Вносител: Министерски съвет; 13.5.2011 г.).
 12. Доклад за дейността на Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност за 2010 г. (Вносител: Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност; 31.3.2011 г.).
 13. Полагане на клетва пред Народното събрание от подуправителя на Българската народна банка, ръководител на управление „Банково” – точка първа за петък, 10.6.2011 г.
 14. Второ четене на законопроекта за военната полиция (Вносител: Министерски съвет; 18.3.2011 г. Приет на първо четене на 12.5.2011 г.) – точка втора за петък, 10.6.2011 г.
 15. Парламентарен контрол.
Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект на Конституция на Република България

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на членове на Комисията за енергийно и водно регулиране

Избор на председател и членове на Комисията за защита на личните данни

Избор на председател на Комисията за енергийно и водно регулиране

Избор на член на Централната избирателна комисия

  Последни заседания