Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
01/06/2011 - 03/06/2011 1. Предложение по чл. 53, ал. 8 от ПОДНС от Парламентарна група на Коалиция за България: Първо четене на законопроекти за изменение и допълнение на Закона за специалните разузнавателни средства (Вносители; Христо Бисеров, 29.10.2010 г.; Сергей Станишев и група народни представители, 25.2.2011 г.).
 2. Проект за решение за промени в ръководството и състава на Комисията по икономическата политика, енергетика и туризъм (Вносител: Красимир Велчев; 31.5.2011 г.)
 3. Проект за решение за създаване на Временна комисия за обсъждане на проекта и предложения за промени в Конституцията на Република България (Вносител: Председателят на Народното събрание Цецка Цачева; 31.5.2011 г.).
 4. Проект за решение за приемане на Енергийна стратегия на Република България до 2020 г. (Вносител: Министерски съвет; 9.3.2011 г.)
 5. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Изборния кодекс (Общ законопроект, изготвен от Комисията по правни въпроси, по приетите на първо четене на 13.5.2011 г. законопроекти за изм. и доп. на Изборния кодекс с вносители Любен Корнезов от 9.5.2011 г. и Искра Фидосова, Димитър Лазаров и Красимир Ципов от 10.5.2011г.).
 6. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за железопътния транспорт (Вносител: Министерски съвет; 30.3.2011 г. Приет на първо четене на 5.5.2011 г.).
 7. Законопроект за ратифициране на Хартата на Международния енергиен форум (Вносител: Министерски съвет; 13.5.2011 г.).
 8. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията (Вносител: Николай Пехливанов; 16.5.2011 г.).
 9. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за признаване, изпълнение и изпращане на решения за конфискация или отнемане и решения за налагане на финансови санкции (Вносител: Министерски съвет; 10.5.2011 г.).
 10. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за екстрадицията и Европейската заповед за арест (Вносител: Министерски съвет, 18.5.2011 г.).
 11. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за публичното предлагане на ценни книжа (Вносител: Министерски съвет, 13.5.2011 г.).
 12. Доклад за дейността на Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност за 2010 г. (Вносител: Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност; 31.3.2011 г.).
 13. Парламентарен контрол (петък, 3.6.2011 г., от 9,00 ч.).
Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект на Конституция на Република България

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на членове на Комисията за енергийно и водно регулиране

Избор на председател и членове на Комисията за защита на личните данни

Избор на председател на Комисията за енергийно и водно регулиране

Избор на член на Централната избирателна комисия

  Последни заседания