Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
30/03/2011 - 01/04/2011 1. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за Българската академия на науките (Вносители: Огнян Стоичков, Румен Стоилов, Лютви Местан, Веселин Методиев, Георги Терзийски и Валентина Богданова; 24.2.2011 г. Приет на първо четене на 16.3.2011 г.).
 2. Проект за решение за вземане на акт от Препоръка № 200 на Международната организация на труда относно ХИВ/СПИН, приета на 99-тата сесия на Международната конференция на труда на 17 юни 2010 г. в Женева (Вносител: Министерски съвет; 7.3.2011 г.).
 3. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за управление на отпадъците (Вносител: Министерски съвет; 14.1.2011 г. Приет на първо четене на 10.2.2011 г.).
 4. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за хазарта (Вносители: Иво Димов и група народни представители, 24.2.2011 г.).
 5. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за бюджета на Държавното обществено осигуряване за 2011 г. (Вносители: Светлана Ангелова и група народни представители; 21.3.2011 г.).
 6. Първо четене на законопроекти за изменение и допълнение на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (Вносители: Пенко Атанасов и група народни представители, 26.1.2011 г.; Десислава Танева и група народни представители, 22.3.2011 г.).
 7. Първо четене на законопроекта за допълнение на Кодекса на труда (Вносител: Министерски съвет; 18.3.2011 г.).
 8. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за частната охранителна дейност (Вносител: Министерски съвет; 28.12.2010 г.).
 9. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за защита на класифицираната информация (Вносители: Йордан Бакалов и Веселин Методиев; 3.2.2011 г.).
 10. Годишен отчет за дейността на Комисията за защита на личните данни през 2010 г. (Вносител: Комисията за защита на личните данни; 31.1.2011 г.).
 11. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите (Вносители: Ваньо Шарков и група народни представители; 16.2.2011 г.).
 12. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Наказателния кодекс (Вносител: Лъчезар Тошев; 25.02.2011 г.).
 13. Парламентарен контрол (1.04.2011 г., петък, от 9,00 ч.).
Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на заместник-председател и двама членове на Комисията за регулиране на съобщенията

Избор на омбудсман

  Последни заседания