Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
23/03/2011 - 25/03/2011 1. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за занаятите (Вносител: Министерски съвет; 7.1.2010 г. Приет на първо четене на 10.3.2010 г.) - продължение.
 2. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника (Вносител: Министерски съвет; 3.9.2010 г. Приет на първо четене на 23.9.2010 г.).
 3. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за защита на растенията (Вносител: Министерски съвет, 10.1.2011 г.; Приет на първо четене на 23.2.2011 г.).
 4. Стратегия за приватизация на „Вазовски машиностроителни заводи” ЕАД – Сопот (Вносител: Министерски съвет; 7.2.2011 г.).
 5. Законопроект за ратифициране на Меморандума за разбирателство между Министерството на регионалното развитие и туризма на Румъния в качеството му на Съвместен управляващ орган, Министерството на регионалното развитие и благоустройството на България в качеството му на Национален орган, Министерството на икономиката, конкурентоспособността и търговския флот на Гърция в качеството му на Национален орган и Одиторската служба към Сметната палата на Румъния в качеството и на Одитен орган по изпълнението на Съвместна оперативна програма "Черноморски басейн 2007-2013 г." (Вносител: Министерски съвет; 2.3.2011 г.).
 6. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за културното наследство (Вносител: Министерски съвет; 15.02.2011 г.).
 7. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за медицинските изделия (Вносители: Десислава Атанасова и група народни представители; 17.2.2011 г.) - точка първа за четвъртък, 24.3.2011 г.
 8. Второ четене на законопроекти за изменение и допълнение на Закона за радиото и телевизията (Общ законопроект, изготвен на основание чл. 71, ал. 2 от ПОДНС от Комисията по култура, гражданско общество и медии, по приетите на първо четене на 9.9.2010 г. законопроекти за изм. и доп. на Закона за радиото и телевизията).
 9. Законопроект за ратифициране на Изменението на Споразумението между правителството на Република България и правителството на Конфедерация Швейцария относно оказването на финансова помощ (Вносител: Министерски съвет; 2.3.2011 г.).
 10. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за преобразуване на Строителните войски, Войските на Министерство на транспорта и Войските на комитета по пощи и далекосъобщения в държавни предприятия (Вносител: Министерски съвет; 4.02.2011 г.).
 11. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност (Вносител: Министерски съвет; 2.03.2011 г.).
 12. Доклад за дейността на Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българска народна армия за периода 20 юли – 20 декември 2010 г. (Вносител: Комисия за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българска народна армия; 17.12.2010 г.).
 13. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за лечебните растения (Вносител: Министерски съвет, 2.11.2010 г.; Приет на първо четене на 2.2.2011 г.).
 14. Парламентарен контрол.
Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на заместник-председател и двама членове на Комисията за регулиране на съобщенията

Избор на омбудсман

  Последни заседания