Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
16/03/2011 - 18/03/2011 1. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт (Вносители: Анастас Анастасов и група народни представители; 9.02.2011 г.).
 2. Второ четене на законопроекта за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната, и на изделия и технологии с двойна употреба (Вносител: Министерски съвет; 8.12.2010 г.; Приет на първо четене на 3.2.2011 г.). – продължение.
 3. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за Българската академия на науките (Вносители: н. п. Огнян Стоичков, Румен Стоилов, Лютви Местан, Веселин Методиев, Георги Терзийски и Валентина Богданова; 24.2.2011 г.).
 4. Законопроект за ратифициране на Споразумението между правителството на Република България и Организацията на обединените нации за образование, наука и култура (ЮНЕСКО) относно създаването в София (Република България) на Регионален център за опазване на нематериалното културно наследство в Югоизточна Европа под егидата на ЮНЕСКО (категория 2) (Вносител: Министерски съвет; 11.2.2011 г.).
 5. Първо четене на законопроекти за изменение и допълнение на Закона за управление на етажната собственост (Вносители: Министерски съвет; 14.1.2011 г.; Николай Пехливанов, 25.1.2011 г.).
 6. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за техническите изисквания към продуктите (Вносител: Министерски съвет; 15.02.2011 г.).
 7. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за медиацията (Вносител: Министерски съвет; 21.12.2010 г.; Приет на първо четене на 16.2.2011 г.). - точка 1 за четвъртък, 17 март 2011 г.
 8. Първо четене на законопроекта за предоставяне на помощ за оздравяване на "Холдинг Български държавни железници" – ЕАД (Вносител: Министерски съвет; 11.02.2011 г.).
 9. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за стоковите борси и тържищата (Вносител: Министерски съвет; 15.02.2011 г.).
 10. Законопроект за ратифициране на Споразумението между Министерството на отбраната на Република България и Афганистанската национална полиция за безвъзмездно предоставяне на военно имущество на Регионална дирекция № 18 (Вносител: Министерски съвет; 4.2.2011 г.).
 11. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за занаятите (Вносител: Министерски съвет; 7.1.2010 г.; Приет на първо четене на 10.3.2010 г.).
 12. Парламентарен контрол.
Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на заместник-председател и двама членове на Комисията за регулиране на съобщенията

Избор на омбудсман

  Последни заседания