Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
09/03/2011 - 11/03/2011 1. Предложение по чл. 53, ал. 8 от ПОДНС от Парламентарна група на партия Атака: Проект за решение за осъждане на геноцида над българите в Османската империя /1396 - 1913/ (Вносители: Волен Сидеров и група народни представители; 14.7.2009 г.).
 2. Проект за решение за попълване състава на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред (Вносител: Волен Сидеров; 8.3.2011 г.) и проект за решение за попълване състава на Комисията по икономическата политика, енергетика и туризъм (Вносител: Волен Сидеров; 8.3.2011 г.).
 3. Проект за решение за приемане на Годишна работна програма на Народното събрание по въпросите на Европейския съюз (2011 г.) (Вносител: Комисията по европейски въпроси и контрол на европейските фондове; 24.2.2011 г.).
 4. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за местното самоуправление и местната администрация (Вносител: Любен Татарски; 11.2.2011 г.).
 5. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, (Общ законопроект, изготвен от Комисията по външна политика и отбрана, по приетите на първо четене на 10.2.2011 г. законопроекти за изм. и доп. на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, внесени от н.п. Любен Корнезов на 7.12.2010 г. и от Министерски съвет на 14.01.2011 г.).
 6. Отчет за дейността на Съвета за електронни медии за периода 1.1.2010 г. - 30.6.2010 г. (Вносител: Съветът за електронни медии; 2.11.2010 г.).
 7. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за авторското право и сродните му права (Приет на първо четене на 7.12.2010 г.) – продължение.
 8. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за нотариусите и нотариалната дейност (Вносители: Ивайло Тошев, Даниела Миткова и Юлиана Колева; 12.10.2010 г.).
 9. Законопроект за ратифициране на Споразумението относно Централноевропейската програма за обмен в университетското образование (СЕЕРUS III) (Вносител: Министерски съвет; 30.12.2010 г.).
 10. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт (Вносители: Анастас Анастасов и група народни представители; 9.02.2011 г.).
 11. Второ четене на законопроекта за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната, и на изделия и технологии с двойна употреба (Вносител: Министерски съвет; 8.12.2010 г. Приет на първо четене на 3.2.2011 г.).
 12. Второ четене на законопроекти за изменение и допълнение на Закона за радиото и телевизията (Общ законопроект, изготвен на основание чл. 71, ал. 2 от ПОДНС от Комисията по култура, гражданско общество и медии, по приетите на първо четене на 9.9.2010 г. законопроекти за изм. и доп. на Закона за радиото и телевизията).
 13. Парламентарен контрол.
Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на заместник-председател и двама членове на Комисията за регулиране на съобщенията

Избор на омбудсман

  Последни заседания