Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
15/03/2011 (извънредно заседание, 14:00)  1. Доклад от г-н Бойко Борисов - министър-председател на Република България относно развитието на приоритетните за България теми и досиета по време на Белгийско председателство на Съвета на ЕС (юли-декември 2010 г.) и Основни приоритети по време на Унгарско председателство на Съвета на ЕС (януари-юни 2011 г.) (Вносител: Бойко Борисов – министър-председател на Република България; 10.2.2011 г.).
  2. Законопроект за ратифициране на Споразумението за безвъзмездна помощ между Министерството на регионалното развитие и благоустройството и Европейската банка за възстановяване и развитие, действаща като администратор на безвъзмездни средства, осигурени от правителството на Германия от II Фонд за техническо сътрудничество с Германия за разработване на примерен договор за услуги във водния сектор на Република България (Вносител: Министерски съвет; 7.1.2011 г.).
  3. Законопроект за ратифициране на Изменението към Меморандума за разбирателство относно изпълнението на Норвежката програма за сътрудничество за икономически растеж и устойчиво развитие в България между Република България и Кралство Норвегия (Вносител: Министерски съвет; 17.1.2011 г.).
  4. Второ четене на законопроекта за установяване на трудов и осигурителен стаж по съдебен ред (Приет на първо четене на 2.2.2011 г ).
  5. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за информиране и консултиране с работниците и служителите в многонационални предприятия, групи предприятия и европейски дружества (Приет на първо четене на 3.2.2011 г.).
Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на заместник-председател и двама членове на Комисията за регулиране на съобщенията

Избор на омбудсман

    Последни заседания