Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
24/11/2010 - 26/11/2010

ПРОГРАМА
за работата на Народното събрание

24 – 26 ноември 2010 г.

1. Първо четене на законопроекти за изменение и допълнение на Закона за развитие на академичния състав в Република България (Вносители: Министерски съвет, 6.7.2010 г.; Ирена Соколова и група народни представители, 3.11.2010 г.; Валентина Богданова и група народни представители, 5.11.2010 г.).

2. Второ четене на законопроекта за Сметната палата (Приет на първо четене на 22.10.2010 г.) – продължение.

3. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за платежните услуги и платежните системи (Вносител: Министерски съвет; 12.10.2010 г.).

4. Законопроект за ратифициране на Изменение № 1 на Финансовия договор между Република България и Европейската инвестиционна банка (проект "България - Транзитни пътища V") (Вносител: Министерски съвет; 16.11.2010 г.).

5. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за преброяване на населението и жилищния фонд в Република България през 2011 г. (Вносители: Красимир Ципов и група народни представители; 16.11.2010 г.).

6. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси (Приет на първо четене на 17.9.2010 г.).

7. Първо четене на законопроекта за Българската агенция по безопасност на храните (Вносител: Министерски съвет; 10.11.2010 г.).

8. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за търговския регистър (Вносител: Министерски съвет; 18.10.2010 г.).

9. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Гражданския процесуален кодекс (Общ законопроект, изготвен от Комисията по правни въпроси, по приетите на първо четене на 30.9.2010 г. законопроекти за изм. и доп. на ГПК.).

10. Второ четене на законопроекта за изменение на Закона за частните съдебни изпълнители (Приет на първо четене на 17.9.2010 г.).

11. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за пощенските услуги (Вносител: Министерски съвет; 9.11.2010 г.).

12. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за здравето (Приет на първо четене на 16.9.2010 г.).

13. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за подземните богатства (Приет на първо четене на 8.9.2010 г.).

14. Първо четене на законопроекта за ограничаване на плащанията в брой (Вносител: Министерски съвет; 16.9.2010 г.).

15. Парламентарен контрол.

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект на Конституция на Република България

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на членове на Комисията за енергийно и водно регулиране

Избор на председател и членове на Комисията за защита на личните данни

Избор на председател на Комисията за енергийно и водно регулиране

Избор на член на Централната избирателна комисия

    Последни заседания