Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
17/11/2010 - 19/11/2010

ПРОГРАМА
за работата на Народното събрание

17 – 19 ноември 2010 г.

1. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за данъците върху доходите на физическите лица  (Приет на първо четене на 21.10.2010 г.).

2. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане  (Приет на първо четене на 21.10.2010 г.).

3. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност (Приет на първо четене на 21.10.2010 г.).

4. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните складове  (Приет на първо четене на 21.10.2010 г.).

5. Първо четене на законопроекти за изменение и допълнение на Закона за развитие на академичния състав в Република България  (Вносители: Министерски съвет, 6.7.2010 г.; Ирена Соколова и група народни представители, 3.11.2010 г.; Валентина Богданова и група народни представители, 5.11.2010 г.).

6. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване (Вносител: Министерски съвет; 3.11.2010 г.). – точка 1 за четвъртък, 18.11.2010 г.

7. Доклад за работата на Временната комисия за изработване на проект на Изборен кодекс и Проект за решение по Доклада на Временната комисия за изработване на проект на Изборен кодекс със задача изработване на проект на Изборен кодекс на Република България (Вносител: Временната комисия; 13.9.2010 г.). – точка 2 за четвъртък, 18.11.2010 г.

8. Първо четене на проекта за Изборен кодекс (Вносител: Искра Фидосова и група народни представители; 4.11.2010 г.). – точка 3 за четвъртък, 18.11.2010 г.

9. Второ четене на законопроекта за Сметната палата (Приет на първо четене на 22.10.2010 г.).

10. Парламентарен контрол (19.11.2010 г., петък, от 9,00 до 10.30 ч.).

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект на Конституция на Република България

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на членове на Комисията за енергийно и водно регулиране

Избор на председател и членове на Комисията за защита на личните данни

Избор на председател на Комисията за енергийно и водно регулиране

Избор на член на Централната избирателна комисия

    Последни заседания