Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
16/11/2010 (извънредно заседание, 14:00)
ДНЕВЕН РЕД
НА ИЗВЪНРЕДНОТО ПЛЕНАРНО ЗАСЕДАНИЕ
за 16 ноември 2010 г., вторник, 14.00 часа

1. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за автомобилните превози (Вносител: Министерски съвет; 13.8.2010 г.) - продължение.

2. Първо четене на законопроекта за горите (Вносител: Министерски съвет; 11.10.2010 г.).

3. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за защита на личните данни (Приет на първо четене на 27.10.2010 г.).

4. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за кредитните институции (Приет на първо четене на 8.10.2010 г.).

5. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за защита на потребителите (Вносител: Министерски съвет; 12.10.2010 г.).

6. Първо четене на законопроекти за изменение и допълнение на Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление (Вносители: Красимир Ципов, Юлиана Колева, Ивайло Тошев и Искра Фидосова, 11.10.2010 г.; Яне Янев и група народни представители, 13.10.2010 г.).


 Дневният ред на извънредното пленарно заседание е гласуван и приет от народните представители на 12.11.2010 г., петък
Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект на Конституция на Република България

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на членове на Комисията за енергийно и водно регулиране

Избор на председател и членове на Комисията за защита на личните данни

Избор на председател на Комисията за енергийно и водно регулиране

Избор на член на Централната избирателна комисия

    Последни заседания