Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
10/11/2010 - 12/11/2010

ПРОГРАМА
за работата на Народното събрание

10 – 12 ноември 2010 г.

1. Първо четене на законопроекта за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2011 г. (Вносител: Министерски съвет; 21.10.2010 г.).

2. Първо четене на законопроекта за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2011 г. (Вносител: Министерски съвет; 22.10.2010 г.).

3. Първо четене на законопроекта за държавния бюджет на Република България за 2011 г. (Вносител: Министерски съвет; 1.10.2010 г.).

4. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за автомобилните превози (Вносител: Министерски съвет; 13.8.2010 г.) - продължение.

5. Първо четене на законопроекта за горите (Вносител: Министерски съвет; 11.10.2010 г.).

6. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за защита на личните данни (Приет на първо четене на 27.10.2010 г.).

7. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата (Вносители: Иван Вълков и група народни представители; 21.10.2010 г.).

8. Първо четене на законопроекти за изменение и допълнение на Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление (Вносители: Красимир Ципов, Юлиана Колева, Ивайло Тошев и Искра Фидосова, 11.10.2010 г.; Яне Янев и група народни представители, 13.10.2010 г.).

9. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за кредитните институции (Приет на първо четене на 8.10.2010 г.).

10. Парламентарен контрол.

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект на Конституция на Република България

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на членове на Комисията за енергийно и водно регулиране

Избор на председател и членове на Комисията за защита на личните данни

Избор на председател на Комисията за енергийно и водно регулиране

Избор на член на Централната избирателна комисия

    Последни заседания