Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
03/11/2010 - 05/11/2010
Проект за програма на Народното събрание. Предстои да бъде гласувана на заседанието в сряда.

ПРОГРАМА
за работата на Народното събрание

3 – 5 ноември 2010 г.

Предложения по чл. 43, ал. 7 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.

от Парламентарната група на Движение за права и свободи:

1. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за вероизповеданията (Вносители: Тунчер Кърджалиев и Четин Казак; 3.9.2010 г.).

от Парламентарната група на партия  АТАКА:

Няма постъпило предложение.

от Парламентарната група на „Синята коалиция”:

Няма постъпило предложение.

от Парламентарната група на Коалиция за България:

2. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Кодекса за социалното осигуряване (Вносители: Михаил Миков, Любен Корнезов и Мая Манолова, 15.9.2010 г.).
_________________________________________________________

3. Проект за решение за създаване на Временна парламентарна анкетна комисия за установяване на фактите и обстоятелствата, свързани с имотното и финансовото състояние на вицепремиера и министър на вътрешните работи Цветан Цветанов, действията му като зам. кмет на Столичната община и председател на ПП "ГЕРБ" (Вносители: Яне Янев и група народни представители, 27.10.2010 г.).

4. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за електронния документ и електронния подпис (Вносител: Министерски съвет; 12.10.2010 г.).

5. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина (Вносител: Министерски съвет; 20.7.2010 г.).

6. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за автомобилните превози (Вносител: Министерски съвет; 13.8.2010 г.).

7. Първо четене на законопроекти за изменение и допълнение на Търговския закон (Вносители: Емил Радев и група народни представители, 30.7.2010 г.; Министерски съвет, 18.10.2010 г.).

8. Първо четене на законопроекти за изменение и допълнение на Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление (Вносители: Красимир Ципов, Юлиана Колева, Ивайло Тошев и Искра Фидосова, 11.10.2010 г.; Яне Янев и група народни представители, 13.10.2010 г.).

9. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за защита на потребителите (Вносител: Министерски съвет; 12.10.2010 г.).

10. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за платежните услуги и платежните системи (Вносител: Министерски съвет; 12.10.2010 г.).

11. Парламентарен контрол (5.11.2010 г., петък, от 9,00 ч.).

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект на Конституция на Република България

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на членове на Комисията за енергийно и водно регулиране

Избор на председател и членове на Комисията за защита на личните данни

Избор на председател на Комисията за енергийно и водно регулиране

Избор на член на Централната избирателна комисия

    Последни заседания