Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
23/06/2010 - 25/06/2010

ПРОГРАМА
за работата на Народното събрание

23 – 25 юни 2010 г.

1. Законопроект за ратифициране на Споразумението за сътрудничество между Република България и Европейския център за средносрочни прогнози на времето (Вносител: Министерски съвет; 27.4.2010 г.).

2. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за биологичното разнообразие (Вносител: Министерски съвет; 27.5.2010 г.).

3. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Кодекса на труда (Приет на първо четене на 3.6.2010 г.).

4. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за Националната агенция за приходите (Приет на първо четене на 2.6.2010 г.).

5. Законопроект за ратифициране на Допълнителен протокол към Конвенцията за договора за международен автомобилен превоз на стоки (СМR) относно електронната товарителница (Вносител: Министерски съвет; 19.5.2010 г.).

6. Проект за решение за приемане на Доклад относно мерките за приключване на проекта по изграждане на Автомагистрала "Люлин" (Вносители: Иван Вълков и група народни представители; 16.6.2010 г.).

7. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки (Общ законопроект по приетите на първо четене на 14.5.2010 г. законопроекти за изм. и доп. на Закона за обществените поръчки, изготвен от Комисията по правни въпроси на основание чл. 71, ал. 2 от ПОДНС).

8. Първо четене на законопроекти за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, (Вносители: Михаил Михайлов и група народни представители,18.2.2010 г.; Любен Татарски, 19.3.2010 г.; Десислава Танева, Димитър Аврамов и Стоян Гюзелев, 31.3.2010 г.; Министерски съвет, 1.6.2010 г.).

9. Първо четене на законопроекти за изменение и допълнение на Закона за опазване на земеделските земи (Вносители: Михаил Михайлов и група народни представители,18.2.2010 г.; Министерски съвет, 16.4.2010 г.). – точка първа за пленарното заседание в петък, 25.6.2010 г.

10. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата (Приет на първо четене на 29.4.2010 г.).

11. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за енергетиката (Общ законопроект по приетите на първо четене на 9.6.2010 г. законопроекти за изм. и доп. на Закона за енергетиката, изготвен от Комисията по икономическа политика, енергетика и туризъм на основание чл. 71, ал. 2 от ПОДНС).

12. Парламентарен контрол.

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект на Конституция на Република България

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на членове на Комисията за енергийно и водно регулиране

Избор на председател и членове на Комисията за защита на личните данни

Избор на председател на Комисията за енергийно и водно регулиране

Избор на член на Централната избирателна комисия

    Последни заседания