Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
31/03/2010 - 01/04/2010

ПРОГРАМА
за работата на Народното събрание

31 март – 1 април 2010 г.

1. Прекратяване пълномощията на народен представител.

2. Проект за решение за приемане на процедурни правила за провеждане на обсъждане и гласуване по повдигнатото срещу Президента на Република България обвинение за нарушение на Конституцията на Република България (Вносители: Искра Фидосова, Тодор Димитров, Димитър Лазаров, Десислав Чуколов и Екатерина Михайлова; 30.3.2010 г.).

3. Проект за решение за повдигане и поддържане на обвинение срещу президента Георги Седефчов Първанов и предложение до Конституционния съд за прекратяване на пълномощията на Президента на Република България за нарушение на конституционни норми и принципи – чл. 1, ал. 1, чл. 92, ал. 1, чл. 62, ал. 1, чл. 105; чл. 32, ал. 2 във връзка с чл. 4, ал. 1 и 2, чл. 5, ал. 2 и чл. 6, чл. 57, ал. 2 и чл. 39, ал. 2; чл. 102, ал. 1 във връзка с чл. 98, т. 2; чл. 98, т. 14 от Конституцията (Вносители: Красимир Велчев и група народни представители; 26.3.2010 г.) и Допълнение към проект за решение за повдигане и поддържане на обвинение срещу президента Георги Първанов и предложение до Конституционния съд за прекратяване на пълномощията на президента на Република България за нарушение на чл. 104 във връзка с чл. 98 т. 7, 9, 10 и 11 на Конституцията на Република България (Вносители: Красимир Велчев и група народни представители; 30.3.2010 г.).

4. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за електронните съобщения (Приет на първо четене на 12.3.2010 г.).

5. Второ четене на законопроекта за развитието на академичния състав в Република България (Приет на първо четене на 18.12.2009 г.).

6. Проекти за решения за избиране на членове на Съвета за електронни медии (Вносители: Лъчезар Иванов и група народни представители; 30.3.2010 г. – 2 бр.; Лютви Местан, Камен Костадинов и Йордан Цонев; 30.03.2010 г.).

7. Първо четене на законопроекта за изменение на Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите (Вносители: Цецка Цачева и Лъчезар Иванов; 29.3.2010 г.).

8. Първо четене на законопроекта за допълнение на Закона за частната охранителна дейност (Вносители: Ангел Даскалов, Никола Белишки и Ивелин Николов; 11.3.2010 г.).

9. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за българското гражданство (Приет на първо четене на 24.2.2010 г.).

10. Първо четене на законопроекта за изменение на Закона за здравното осигуряване (Вносители: Ваньо Шарков и Мартин Димитров; 19.01.2010 г.).

11. Първо четене на законопроекта за изменение на Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2010 г. (Вносители: Михаил Миков и група народни представители; 26.02.2010 г.).

12. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за промишления дизайн (Приет на първо четене на 4.3.2010 г.).

13. Законопроект за ратифициране на Споразумението между Европейската общност и нейните държави членки, от една страна, и Република Южна Африка, от друга страна, за изменение на Споразумението за търговия, развитие и сътрудничество (Вносител: Министерски съвет; 23.2.2010 г.).

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект на Конституция на Република България

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на членове на Комисията за енергийно и водно регулиране

Избор на председател и членове на Комисията за защита на личните данни

Избор на председател на Комисията за енергийно и водно регулиране

Избор на член на Централната избирателна комисия

    Последни заседания