Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
24/03/2010 - 25/03/2010

ПРОГРАМА
за работата на Народното събрание

24 – 26 март 2010 г.

1. Проект за решение във връзка с Великденската ваканция на Народното събрание за 2010 г. (Вносители: Крисимир Велчев, Тодор Димитров, Пламен Нунев и Даниела Петрова; 23.3.2010 г.).

2. Проект за решение за попълване състава на Комисията за борба с корупцията и конфликт на интереси и парламентарна етика (Вносители: Лютви Местан и Йордан Цонев; 23.3.2010 г.).

3. Проект за решение за промяна на състава на Постоянната делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея на Съвета на Европа (Вносители: Камен Костадинов, Йордан Цонев и Лютви Местан; 11.3.2010 г.).

4. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Наказателния кодекс (Общ законопроект, изготвен от Комисията по правни въпроси по законопроектите за изменение и допълнение на Наказателния кодекс, приети на първо четене на 16.12.2009 г.) - продължение.

5. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за животновъдството (Приет на първо четене на 3.2.2010 г.).

6. Проект за решение за приемане на Годишна работна програма на Народното събрание по въпросите на Европейския съюз (2010 г.) (Вносител: Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове; 15.3.2010 г.).

7. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс (Приет на първо четене на 27.1.2010 г.).

8. Доклад на Временната анкетна комисия за проверка на разходите, назначенията и сделките, извършени в последната една година от мандата на правителството на Сергей Станишев и проект за решение по доклада (Вносител: Временната анкетна комисия; 22.3.2010 г.).

9. Годишен отчет за дейността на Държавна агенция „Национална сигурност” за 2009 г. (Вносител: Министерски съвет; 19.2.2010 г.).

10. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за българските лични документи (Приет на първо четене на 17.03.2010 г.).

11. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Кодекса за застраховането (Вносител: Министерски съвет; 1.3.2010 г.).

12. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за здравето (Вносители: Иван Димитров Иванов и група народни представители; 18.2.2010 г.).

13. Законопроект за ратифициране на Споразумението между Европейската общност и нейните държави членки, от една страна, и Република Южна Африка, от друга страна, за изменение на Споразумението за търговия, развитие и сътрудничество (Вносител: Министерски съвет; 23.2.2010 г.).

14. Годишен отчет за дейността на Комисията за защита на личните данни през 2009 г. (Вносител: КЗЛД; 1.2.2010 г.).

15. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за българското гражданство (Приет на първо четене на 24.2.2010 г.).

16. Второ четене на законопроекта за развитието на академичния състав в Република България (Приет на първо четене на 18.12.2009 г.).

17. Първо четене на законопроекта за изменение на Закона за здравното осигуряване (Вносители: Ваньо Шарков и Мартин Димитров; 19.1.2010 г.).

18. Парламентарен контрол.

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект на Конституция на Република България

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на членове на Комисията за енергийно и водно регулиране

Избор на председател и членове на Комисията за защита на личните данни

Избор на председател на Комисията за енергийно и водно регулиране

Избор на член на Централната избирателна комисия





    Последни заседания