Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
17/03/2010 - 19/03/2010

ПРОГРАМА
за работата на Народното събрание

17 – 19 март 2010 г.

1. Проект за решение за промяна състава на Комисията по култура, гражданското общество и медиите (Вносители: Камен Костадинов, Йордан Цонев и Лютви Местан; 11.03.2010 г.).

2. Проект за решение за промяна състава на Комисията по външна политика и отбрана (Вносители: Камен Костадинов, Йордан Цонев и Лютви Местан; 11.03.2010 г.).

3. Второ четене на законопроекта за изменение на Закона за изменение на Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност (Приет на първо четене на 24.2.2010 г.).

4. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за българските лични документи (Вносители: Красимир Ципов, Пламен Нунев и Галина Милева; 5.03.2010 г.).

5. Повторно гласуване на оспорените разпоредби от Закона за изменение и допълнение на  Закона за събранията, митингите и манифестациите, приет от Народното събрание на 21.01.2010 г., върнат от с Указ № 15/3.2.2010 г. на Президента на Република България по чл. 101 от Конституцията.

6. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за генетично модифицираните организми (Приет на първо четене на 13.1.2010 г.) – продължение.

7. Законопроект за ратифициране на Спогодбата между правителството на Република България и правителството на Румъния за работата на железопътните гранични преходи, подписана на 9 февруари 2007 г. в Русе (Вносител: Министерски съвет; 23.02.2010 г.).

8. Законопроект за ратифициране на Изменение № 1 на Финансовия договор между Република България и Европейската инвестиционна банка "България - проект Дунав мост" (Вносител: Министерски съвет; 25.02.2010 г.).

9. Проект за решение за изменение на Решение на Народното събрание от 27 юли 2009 г. за приемане на структура на Министерския съвет на Република България (Вносител: Министър-председателят на Република България; 11.03.2010 г.) - четвъртък от 9.00 часа.

10. Проект за решение за персонални промени в Министерския съвет на Република България (Вносител: Министър-председателят на Република България; 11.03.2010 г.) - четвъртък от 9.00 часа.

11. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Наказателния кодекс (Общ законопроект, изготвен от Комисията по правни въпроси по законопроектите за изменение и допълнение на Наказателния кодекс, приети на първо четене на 16.12.2009 г.).

12. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за животновъдството (Приет на първо четене на 3.2.2010 г.).

13. Доклад за дейността на Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия за периода 20 юли - 20 декември 2009 г., приет на заседание на комисията на 16.12.2009 г. (Вносител: Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия; 16.12.2009 г.).

14. Годишен отчет за дейността на Комисията за защита на личните данни през 2009 година (Вносител: Комисията за защита на личните данни; 1.2.2010 г.).

15. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Кодекса за застраховането (Вносител: Министерски съвет; 1.03.2010 г.).

16. Парламентарен контрол.

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект на Конституция на Република България

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на членове на Комисията за енергийно и водно регулиране

Избор на председател и членове на Комисията за защита на личните данни

Избор на председател на Комисията за енергийно и водно регулиране

Избор на член на Централната избирателна комисия

    Последни заседания