Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
30/09/2009 - 02/10/2009

ПРОГРАМА
за работата на Народното събрание

30 септември – 2 октомври 2009 г.

1. Доклад за дейността на Комисията за установяване на имущество придобито от престъпна дейност за периода м. януари 2008 г. – м. декември 2008 г. (Вносител: Комисия за установяване на имущество придобито от престъпна дейност; 30.03.2009 г.).

2. Проекти за решения за промени в съставите на постоянни комисии (Вносител: Тодор Димитров; 24.9.2009 г.).

3. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за преобразуване на Строителните войски, Войските на Министерството на транспорта и Войските на Комитета по пощи и далекосъобщения в държавни предприятия  (Приет на първо гласуване на 17.9.2009 г.).

4. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България (Приет на първо гласуване на 17.9.2009 г.).

5. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за железопътния транспорт (Приет на първо гласуване на 18.9.2009 г.).

6. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за горите (Приет на първо гласуване на 18.9.2009 г.).

7. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за лова и опазване на дивеча (Вносители: Емил Димитров, Атанас Камбитов и Димитър Аврамов; 24.9.2009 г.).

8. Второ четене на законопроекта за изменение на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България (Приет на първо гласуване на 23.9.2009 г.).

9. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за българските документи за самоличност (Приет на първо гласуване на 11.9.2009 г.).

10. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение  на Търговския закон (Общ законопроект, изготвен от Комисията по правни въпроси на основание чл. 71, ал. 2 от ПОДНС, по законопроектите за изменение и допълнение на Търговския закон, приети на първо гласуване на 17.9.2009 г.).

11. Проекти за решения за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание (Вносители: Иван Костов, 27.8.2009 г.; Яне Янев и група народни представители, 4.9.2009 г.).

12. Парламентарен контрол.

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на заместник-председател и двама членове на Комисията за регулиране на съобщенията

Избор на омбудсман

    Последни заседания