Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
23/09/2009 - 25/09/2009

ПРОГРАМА
за работата на Народното събрание

23 – 25 септември 2009 г.

1. Първо четене на законопроекти за изменение и допълнение на Закона за подпомагане на земеделските производители (Вносители: Меглена Плугчиева, 25.8.2009 г.; Стоян Гюзелев; 14.9.2009 г.).

2. Проект за решение за възлагане на Сметната палата да извърши одит на дейността на Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда /ПУДООС/ (Вносители: Мартин Димитров, Мариана Даракчиева и Кирчо Димитров; 2.9.2009 г.).

3. Проект за решение за възлагане на Сметната палата да извърши одит на финансовото управление на бюджета и имуществото на Държавен фонд „Земеделие” (Вносители: Мартин Димитров, Кирчо Димитров и Мариана Даракчиева; 2.9.2009 г.).

4. Първо четене на законопроекта за изменение на Закона за вътрешния одит в публичния сектор (Вносител: Министерски съвет; 11.9.2009 г.).

5. Първо четене на законопроекта за изменение на Закона за регионалното развитие (Вносител: Министерски съвет; 11.9.2009 г.).

6. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за електронното управление (Вносител: Министерски съвет; 11.9.2009 г.).

7. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за пощенските услуги (Вносител: Министерски съвет; 11.9.2009 г.).

8. Първо четене на законопроекта за изменение на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България (Вносител: Министерски съвет; 11.9.2009 г.).

9. Първо четене на законопроекта за Институт за Национална памет за престъпленията срещу българския народ (Вносители: Лъчезар Тошев и група народни представители; 2.9.2009 г.).

10. Отчет на Съвета за електронни медии за 2008 г. (Вносител: Съветът за електронни медии; 31.3.2009 г.).

11. Годишен отчет за дейността на Комисията за финансов надзор за 2008 г., Годишен финансов отчет на Комисията за финансов надзор за 2008 г. и Отчет за изпълнение на бюджета на Комисията за финансов надзор за 2008 г. (Вносител: Комисията за финансов надзор; 29.5.2009 г.).

12. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за българските документи за самоличност (Приет на първо гласуване на 11.09.2009 г.).

13. Първо четене на законопроекта за изменение на Закона за електронната търговия (Вносител: Министерски съвет; 11.9.2009 г.).

14. Първо четене на законопроекта за изменение на Закона за задължителното депозиране на печатни и други произведения (Вносител: Министерски съвет; 11.9.2009 г.).

15. Първо четене на законопроекта за изменение на Закона за Националния архивен фонд (Вносител: Министерски съвет; 11.09.2009 г.).

16. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за преобразуване на Строителните войски, Войските на Министерството на транспорта и Войските на Комитета по пощи и далекосъобщения в държавни предприятия  (Приет на първо гласуване на 17.9.2009 г.).

17. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България (Приет на първо гласуване на 17.9.2009 г.).

18. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за железопътния транспорт (Приет на първо гласуване на 18.9.2009 г.).

19. Доклад за дейността на Комисията за установяване на имущество придобито от престъпна дейност за периода м. януари 2008 г. – м. декември 2008 г. (Вносител: Комисия за установяване на имущество придобито от престъпна дейност;      30.03.2009 г.).

20. Парламентарен контрол.

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на заместник-председател и двама членове на Комисията за регулиране на съобщенията

Избор на омбудсман

    Последни заседания