Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
16/09/2009 - 18/09/2009
ПРОГРАМА
за работата на Народното събрание
за 16 – 18 септември  2009 г.

1. Доклад за прилагането на закона и за дейността на Прокуратурата и на разследващите органи през 2008 г. (Вносител: Висшият съдебен съвет; 26.05.2009г., препотвърден с писмо на ВСС от 12.8.2009 г.).

2. Доклад за прилагането на закона и за дейността на съдилищата през 2008 г. (Вносител: Висшият съдебен съвет; 3.8.2009 г.).

3. Проект за решение за попълване на състава на постоянната делегация на Народното събрание в Асамблеята на европейската сигурност и отбрана/Асамблеята на Западноевропейския съюз (Вносител: Лютви Местан;10.9.2009 г.).

4. Първо четене на законопроекта за изменение на Закона за туризма (Вносител: Министерски съвет; 31.8.2009 г.).

5. Законопроект за ратифициране на Договора между Република България и Федерална република Германия за сътрудничество в борбата с трансграничната злоупотреба при обезщетения и вноски за социална сигурност от заетост и с нерегистрираната заетост, както и при нелегална трансгранична временна заетост (Вносител: Министерски съвет; 4.9.2009 г.).

6. Проект за решение за приемане на Годишния доклад на Държавната комисия по сигурността на информацията за цялостната дейност по състоянието на защитата на класифицираната информация в Република България през 2008 г. (Вносител: Министерски съвет; 5.6.2009 г.).

7. Първо четене на законопроекти за изменение и допълнение  на Търговския закон (Вносители: Министерски съвет; 27.8.2009 г.; Петър Димитров и Анна Янева; 26.8.2009 г.; Мартин Димитров и Ваньо Шарков; 27.8.2009 г.).

8. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за преобразуване на Строителните войски, Войските на Министерството на транспорта и Войските на Комитета по пощи и далекосъобщения в държавни предприятия  (Вносител: Министерски съвет; 4.9.2009 г.).

9. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за гражданското въздухоплаване (Вносител: Министерски съвет; 4.9.2009 г.).

10. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България (Вносител: Министерски съвет; 4.9.2009 г.).

11. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за железопътния транспорт (Вносител: Министерски съвет; 4.9.2009 г.).

12. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за горите (Вносител: Министерски съвет; 8.9.2009 г.).

13. Парламентарен контрол.

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на заместник-председател и двама членове на Комисията за регулиране на съобщенията

Избор на омбудсман

    Последни заседания