Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
09/09/2009 - 11/09/2009

ПРОГРАМА
за работата на Народното събрание

9 – 11 септември 2009 г.

1. Обобщен доклад за дейността на Висшия съдебен съвет и за дейността на Инспектората към Висшия съдебен съвет за 2008 г. (Вносител: Висшият съдебен съвет; 26.5.2009 г.; препотвърден с писмо от ВСС на 12.8.2009 г.).

2. Доклад за прилагането на закона и дейността на Върховния административен съд през 2008 г. (Вносител: Висшият съдебен съвет; 26.5.2009 г.; препотвърден с писмо от ВСС на 12.8.2009 г.).

3. Първо четене на законопроекта за изменение и допъл-нение на Закона за избиране на Велико народно събрание (Вносители: Яне Янев и група народни представители; 23.7.2009 г.) – оттеглен от вносителите с писмо № 954-00-86/09.09.2009 г. – 9.24 ч.

4. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за пътищата (Приет на първо четене на 27.8.2009 г.).

5. Годишен отчет за дейността на Комисията за защита на личните данни през 2008 година  (Вносител: Комисията за защита на личните данни; 13.2.2009 г.).

6. Годишен отчет за дейността на Агенцията за следприватизационен контрол за 2008 година  (Вносител: Надзорният съвет на Агенцията за следприватизационен контрол; 10.6.2009 г.).

7. Годишен доклад за дейността на Комисията за защита на конкуренцията за 2008 година  (Вносител: Комисията за защита на конкуренцията; 16.4.2009 г.).

8. Второ четене на законопроекта за изменение на Закона за изменение и допълнение на Закона за професионалното образование и обучение (Приет на първо четене на 3.9.2009 г.).

9. Годишен доклад за дейността на Омбудсмана на Република България за 2008 година (Вносител: Омбудсманът на Република България; 27.3.2009 г.).

10. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за българските документи за самоличност (Вносител: Министерски съвет; 21.8.2009 г.).

11. Парламентарен контрол.

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на заместник-председател и двама членове на Комисията за регулиране на съобщенията

Избор на омбудсман

    Последни заседания