Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
02/09/2009 - 04/09/2009

ПРОГРАМА
за работата на Народното събрание

2 – 4 септември 2009 г.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА ПАРЛАМЕНТАРНИТЕ ГРУПИ ПО ЧЛ. 43, АЛ. 7 ОТ ПРАВИЛНИКА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ.

Няма постъпили предложения.

1. Проекти за решения за избиране на постоянни делегации на Народното събрание в международни парламентарни организации (Вносители: Искра Фидосова, Десислав Чуколов, Иван Н. Иванов, Яне Янев; 1.9.2009 г.).

2. Проект за решение за създаване на Временна анкетна комисия за проверка на разходите, назначенията и сделките, извършени в последната една година от мандата на правителството на Сергей Станишев (Вносители: Искра Фидосова, Волен Сидеров, Мартин Димитров, Димитър Чукарски и група народни представители; 26.8.2009 г.).

3. Проект за решение за създаване на Временна анкетна комисия за проверка на сигналите за опорочаване на изборите за Народно събрание от 5 юли 2009 г. (Вносители: Искра Фидосова, Волен Сидеров, Мартин Димитров, Димитър Чукарски и група народни представители; 26.8.2009 г.).

4. Доклад за дейността на Комисия за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия за периода 20 декември 2008 г. - 20 юли 2009 г. (Вносител: Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия; 17.7.2009 г.).

5. Проект за решение за утвърждаване на Вътрешни правила за реда и работата на Комисията за контрол на Държавна агенция "Национална сигурност" (Вносител: Иван Костов – председател на Комисията за контрол на Държавна агенция „Национална сигурност”; 27.8.2009 г.).

6. Проект за решение за определяне на комисия за одитиране на годишния финансов отчет на Сметната палата за 2008 г. (Вносител: Менда Стоянова; 25.8.2009 г.).

7. Проект за решение за налагане на мораториум върху промяната на предназначението на гори и земи от горския фонд, придобити от физически, юридически лица и общини чрез замяна с гори и земи от горския фонд - частна държавна собственост (Вносители: Емил Димитров; Десислава Танева и Атанас Камбитов; 26.8.2009 г.).

8. Първо четене на законопроекта за изменение на Закона за изменение и допълнение на Закона за професионалното образование и обучение (Вносител: Министерски съвет; 28.8.2009 г.).

9. Парламентарен контрол.

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на заместник-председател и двама членове на Комисията за регулиране на съобщенията

Избор на омбудсман

    Последни заседания