Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
30/07/2008 - 31/07/2008
ПРОГРАМА
ЗА РАБОТАТА НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ

ЗА 30 И 31 ЮЛИ 2008 Г.

1. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за семейни помощи за деца (Приет на първо четене на 9.7.2008 г.).

2. Проект за решение за даване на съгласие за сключване на споразумение за заем между Република България и Японската банка за международно сътрудничество за проект "Изграждане на нови контейнерни терминали в пристанища Варна и Бургас" (Вносител: Министерски съвет; 30.6.2008 г.).

3. Законопроект за ратифициране на Договора за продажба на два броя фрегати клас Е-71 "ВИЛИНГЕН" и минен ловец клас "ФЛАУЕР" между Република България и Кралство Белгия (Вносител: Министерски съвет; 18.7.2008 г.).

4. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Кодекса на търговското корабоплаване (Приети на първо четене на 27.6.2008 г.).

5. Проект за решение за определяне на Комисия за одитиране на годишния финансов отчет на Сметната палата за 2007 г. (Вносител: Румен Овчаров; 22.7.2008 г.).

6. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за вътрешния одит в публичния сектор (Приет на първо четене на 17.7.2008 г.).

7. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина (Приет на първо четене на 20.6.2008 г.).

8. Първо четене на законопроекта за културното наследство (Вносители: Нина Чилова и група народни представители; 11.7.2008 г.).

9. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за лова и опазване на дивеча (Приет на първо четене на 9.7.2008 г.).

10. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за статистиката (Вносител: Министерски съвет; 15.4.2008 г.).

11. Проекти за решения за промени в постоянни комисии на Народното събрание (Вносители: Яне Янев, Нено Димов и Антонела Понева, 20.3.2008 г.; Йордан Бакалов, 24.7.2008 г.).

12. Проект за решение за налагане на мораториум върху застрояването на съществуващите зелени площи, парковете, междублоковите пространства на жилищните комплекси, върху детски и спортни площадки, намиращи се в областните градове и градовете с население над 50 000 жители (Вносител: Минчо Христов и Стела Банкова; 14.4.2006 г.).

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект на Конституция на Република България

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на членове на Комисията за енергийно и водно регулиране

Избор на председател и членове на Комисията за защита на личните данни

Избор на председател на Комисията за енергийно и водно регулиране

Избор на член на Централната избирателна комисия

    Последни заседания