Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
23/07/2008 - 25/07/2008
ПРОГРАМА
за работата на Народното събрание
23 - 25 юли 2008 г.


Гласуване на проекти, по които обсъжданията са приключили:

Второ четене на законопроекта за кредитиране на студентите и докторантите (Приет на първо четене на 30.5.2008 г.).

Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за счетоводството (Приет на първо четене на 11.7.08 г.).
_______________________________________________________

1.
Проект за решение за избиране на заместник-председател на 40-то Народно събрание (Вносител: Йордан Бакалов; 22.7.2008 г.).

2. Второ четене на законопроекта за изменение и допъл-нение на Закона за пътищата (Приет на първо четене на 11.7.2008 г.) - продължение.

3. Законопроект за ратифициране на Споразумението между правителството на Република България и правителството на Република Гърция за съвместен контрол при преминаване на границата (Вносител: Министерски съвет; 10.6.2008 г.).

4. Проект за решение за даване на съгласие за водене на проговори и за сключване на заемно споразумение за втори заем за развитие на политиките между Република България и Международната банка за възстановяване и развитие (Вносител: Министерски съвет; 30.6.2008 г.).

5. Първо четене на законопроекти за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване (Вносители: Деница Гаджева и Митко Димитров; 10.04.2008 г.; Министерски съвет; 11.7.2008 г.) - продължение.

6. Законопроект за ратифициране на Споразумението между правителството на Република България и правителството на Руската федерация за сътрудничество при създаването на
газопровод за транзит на природен газ през територията на Република България (Вносител: Министерски съвет; 30.6.2008 г.).

7. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за подземните богатства (Приет на първо четене на 6.6.2008 г.).

8. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина (Приет на първо четене на 20.6.2008 г.).

9. Първо четене на законопроекта за културното наследство (Вносители: Нина Чилова и група народни представители; 11.7.2008 г.).

10. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Кодекса на търговското корабоплаване (Приети на първо четене на 27.6.2008 г.).

11. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за семейни помощи за деца (Приет на първо четене на 9.7.2008 г.).

12. Първо четене на законопроекта за инспектиране по труда (Вносител: Министерски съвет; 30.6.2008 г.).

13. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за статистиката (Вносител: Министерски съвет; 15.4.2008 г.).

14. Парламентарен контрол.

- Разисквания по питането на народния представител Иван Костов към министър-председателя на Република България Сергей Станишев относно общата политика за противодействие на скока на цените, за компенсиране обезценяването на доходите, за косвено регулиране на ценовите равнища.

- Отговори на въпроси и питания.
Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект на Конституция на Република България

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на членове на Комисията за енергийно и водно регулиране

Избор на председател и членове на Комисията за защита на личните данни

Избор на председател на Комисията за енергийно и водно регулиране

Избор на член на Централната избирателна комисия

    Последни заседания