Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
16/07/2008 - 18/07/2008
ПРОГРАМА
ЗА РАБОТАТА НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ

ЗА 16 - 18 ЮЛИ 2008 Г.

Гласуване на докладвани текстове, по които обсъжданията са приключили по:
1 Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за Министерството на вътрешните работи (Приет на първо четене на 27.6.2008 г.).
- Гласуване на § 20 - 38 и § 40 - 42.

2 Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за независимия финансов одит (Приет на първо четене на 13.6.2008 г.). - Гласуване на § 25 – 56.
_______________________________________________________
1. Прекратяване пълномощията на народен представител.

2. Проект за решение за удължаване срока на действие на Временната анкетна комисия за проучване на обстоятелствата за трагичния инцидент във влака София - Кардам на 28 февруари 2008 г., както и на нормативната уредба, свързана с безопасността на железопътния транспорт (Вносител: Камен Костадинов и група народни представители; 15.7.2008 г.).

3. Законопроект за ратифициране на Споразумението между Република Австрия, Кралство Белгия, Кралство Дания, Република Финландия, Федерална република Германия, Гръцката република, Ирландия, Италианската република, Великото херцогство Люксембург, Кралство Нидерландия, Португалската република, Кралство Испания, Кралство Швеция, Европейската общност за атомна енергия (ЕВРАТОМ) и Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) за прилагане на чл. III (1) и (4) от Договора за неразпространение на ядреното оръжие (78/164 ЕВРАТОМ, съответно IAEA INFCIRC 193) и на Допълнителния протокол към споразумението (199/188 ЕВРАТОМ, съответно IAEA INFCIRC 193 add. 8) (Вносител: Министерски съвет; 16.6.2008 г.).

4. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за вътрешния одит в публичния сектор (Вносители: Надка Балева, Яни Янев и Четин Казак, 12.6.2008 г.).

5. Второ четене на законопроект за изменение и допълнение на Закона за концесиите (Приет на първо четене на 19.6.2008 г.).

6. Второ четене на законопроект за изменение и допълнение на Закона за Министерството на вътрешните работи (Приет на първо четене на 27.6.2008 г.) - продължение.

7. Първо четене на законопроекти за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки (Вносители: Мария Капон и Елеонора Николова, 21.2.2008 г.; Бойко Великов и група народни представители, 30.5.2008 г.; Диана Хитова и група народни представители, 5.6.2008 г.; Министерски съвет; 3.7.2008 г.).

8. Първо четене на законопроекта за публичност на лобизма (Вносители: Любен Дилов и Ася Михайлова; 10.8.2006 г.) и законопроекта за публичност на лобистката дейност (Вносители: Бойко Великов и група народни представители; 16.5.2008 г.).

9. Първо четене на законопроекти за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване (Вносители: Деница Гаджева и Митко Димитров; 10.04.2008 г.; Министерски съвет; 11.7.2008 г.).

10. Законопроект за ратифициране на Споразумението между правителството на Република България и правителството на Република Гърция за съвместен контрол при преминаване на границата (Вносител: Министерски съвет; 10.6.2008 г.).

11. Проект за решение за даване на съгласие за водене на преговори и за сключване на заемно споразумение за втори заем за развитие на политиките между Република България и Международната банка за възстановяване и развитие (Вносител: Министерски съвет; 30.6.2008 г.).

12. Второ четене на законопроекта за кредитиране на студентите и докторантите (Приет на първо четене на 30.5.2008 г.).

13. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за счетоводството (Приет на първо четене на 11.7.2008 г.).

14. Законопроект за ратифициране на Споразумението между правителството на Република България и правителството на Руската федерация за сътрудничество при създаването на газопровод за транзит на природен газ през територията на Република България (Вносител: Министерски съвет; 30.6.2008 г.).

15. Първо четене на законопроекта за инспектиране по труда (Вносител: Министерски съвет; 30.6.2008 г.).

16. Парламентарен контрол.

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект на Конституция на Република България

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на членове на Комисията за енергийно и водно регулиране

Избор на председател и членове на Комисията за защита на личните данни

Избор на председател на Комисията за енергийно и водно регулиране

Избор на член на Централната избирателна комисия

    Последни заседания