Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
09/07/2008 - 11/07/2008

ПРОГРАМА
за работата на Народното събрание

9 – 11 юли 2008 г.

Гласуване на законопроекти, по които обсъжданията са приключили:

1. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за приватизацията и следприватизационния контрол (Приет на първо четене на 15.2.2008 г.) – продължение на гласуването.

2. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за лова и опазване на дивеча (Вносители: Юнал Тасим и група народни представители; 20.6.2008 г.).

3. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за защита на лица, застрашени във връзка с наказателно производство (Приет на първо четене на 22.5.2008 г.).

4. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за семейни помощи за деца (Вносител: Министерски съвет; 23.6.2008 г.).
_______________________________________________________

1. Доклад за дейността на Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност за 2007 г. (Вносител: КУИППД; 27.3.2008 г.).

2. Законопроект за ратифициране на Протокола за изменение и допълнение на Спогодбата между правителството на Република България и правителството на Съединените американски щати за избягване на двойното данъчно облагане и предотвратяване отклонението от облагане с данъци на доходите (Вносител: Министерски съвет; 23.6.2008 г.).

3. Законопроект за ратифициране на Кредитното споразумение за структурен програмен заем (България, съфинансиране по Фондовете на Европейския съюз 2007 - 2013) между Република България и Европейската инвестиционна банка (Вносител: Министерски съвет; 16.6.2008 г.).

4. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за гражданското въздухоплаване (Приет на първо четене на 6.6.2008 г.).

5. Първо четене на законопроекта за публичност на лобизма (Вносители: Любен Дилов и Ася Михайлова; 10.8.2006 г.) и законопроекта за публичност на лобистката дейност (Вносители: Бойко Великов и група народни представители; 16.5.2008 г.).

6. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за счетоводството (Вносител: Министерски съвет; 23.6.2008 г.).

7. Проект за решение за даване на съгласие за водене на проговори и за сключване на заемно споразумение за втори заем за развитие на политиките между Република България и Международната банка за възстановяване и развитие (Вносител: Министерски съвет; 30.6.2008 г.).

8. Проект за решение за даване на съгласие за сключване на споразумение за заем между Република България и Японската банка за международно сътрудничество за проект “Изграждане на нови контейнерни терминали в пристанища Варна и Бургас” (Вносител: Министерски съвет; 30.6.2008 г.).

9. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за пътищата (Вносител: Министерски съвет; 30.6.2008 г.).

10. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за независимия финансов одит (Приет на първо четене на 13.6.2008 г.).

11. Законопроект за ратифициране на Споразумението между правителството на Република България и правителството на Руската федерация за сътрудничество при създаването на газопровод за транзит на природен газ през територията на Република България (Вносител: Министерски съвет; 30.6.2008 г.).

12. Първо четене на законопроекта за инспектиране по труда (Вносител: Министерски съвет; 30.6.2008 г.).

13. Първо четене на законопроекти за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки (Вносители: Мария Капон и Елеонора Николова, 21.2.2008 г.; Бойко Великов и група народни представители, 30.5.2008 г.; Диана Хитова и група народни представители, 5.6.2008 г.; Министерски съвет; 3.7.2008 г.).

14. Второ четене на законопроекти за изменение и допълнение на Закона за концесиите (Приет на първо четене на 19.6.2008 г.).

15. Парламентарен контрол.

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект на Конституция на Република България

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на членове на Комисията за енергийно и водно регулиране

Избор на председател и членове на Комисията за защита на личните данни

Избор на председател на Комисията за енергийно и водно регулиране

Избор на член на Централната избирателна комисия

    Последни заседания