Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
02/07/2008 - 04/07/2008

ПРОГРАМА

за работата на Народното събрание

2 - 4 юли 2008 г.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ЧЛ. 40, АЛ. 7 ОТ ПРАВИЛНИКА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ:

ОТ ПАРЛАМЕНТАРНАТА ГРУПА НА ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ:

Първо четене на законопроекта за пряко участие на гражданите в управлението (Вносители: Янаки Стоилов и група народни представители; 7.2.2008 г.).

По същата материя са внесени и законопроекти за изменение и допълнение на Закона за допитване до народа (Вносители: Минчо Христов и Стела Банкова, 8.9.2006 г.; Елеонора Николова, Димитър Абаджиев и Мария Капон, 7.3.2007 г.; Волен Сидеров, 4.12.2007 г.; Любен Дилов и група народни представители, 11.3.2008 г.).

ОТ ПАРЛАМЕНТАРНАТА ГРУПА НА БЪЛГАРСКА НОВА ДЕМОКРАЦИЯ:

Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните складове (Вносители: Пламен Панайотов и група народни представители, 4.6.2008 г.).

По същата материя е внесен и законопроект за изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните складове (Вносители: Маргарита Кънева и група народни представители, 13.3.2008 г.).

ОТ ПАРЛАМЕНТАРНАТА ГРУПА НА ДЕМОКРАТИ ЗА СИЛНА БЪЛГАРИЯ:

Проект за решение относно изменение на чл. 17, ал. 2 на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, както и за създаването на нова ал. 4 в същия член (Вносители: Иван Костов и група народни представители, 5.3.2008 г.).

По същата материя са внесени и проекти за решение за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание (Вносители: Иван Костов и група народни представители, 29.11.2007 г.; Минчо Христов и Стела Банкова, 16.1.2008 г.; Яни Янев, 24.1.2008 г.; Пламен Моллов и Олимпи Кътев, 24.1.2008 г.; Четин Казак, 31.1.2008 г.; Мария Капон, 1.2.2008 г.; Надя Антонова, 5.2.2008 г.; Димитър Абаджиев, 20.5.2008 г.).

ОТ ПАРЛАМЕНТАРНАТА ГРУПА НА ОДС:

Няма постъпило предложение.

ОТ ПАРЛАМЕНТАРНАТА ГРУПА НА “БЪЛГАРСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ”:

Няма постъпило предложение.

ОТ ПАРЛАМЕНТАРНАТА ГРУПА НА КОАЛИЦИЯ  “АТАКА”:

Няма постъпило предложение.

ОТ ПАРЛАМЕНТАРНАТА ГРУПА НА КОАЛИЦИЯ ЗА БЪЛГАРИЯ:

Няма постъпило предложение.

ОТ ПАРЛАМЕНТАРНАТА ГРУПА НА НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ СИМЕОН ВТОРИ:

Няма постъпило предложение.
______________________________________________________________
1. Първо четене на законопроекта за пряко участие на гражданите в управлението (Вносители: Янаки Стоилов и група народни представители; 7.2.2008 г.) и на законопроекти за изменение и допълнение на Закона за допитване до народа (Вносители: Минчо Христов и Стела Банкова, 8.9.2006 г.; Елеонора Николова, Димитър Абаджиев и Мария Капон, 7.3.2007 г.; Волен Сидеров, 4.12.2007 г.; Любен Дилов и група народни представители, 11.3.2008 г.).

2. Годишен отчет за дейността на Комисията за защита от дискриминация за 2007 г. (Вносител: КЗД; 26.3.2008 г.) - продължение.

3. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за лова и опазване на дивеча (Вносители: Юнал Тасим и група народни представители; 20.6.2008 г.).

4. Проект за решение за отпускане на пенсия за особени заслуги към държавата и нацията (Вносител: Министерски съвет; 26.5.2008 г.).

5. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за защита на лица, застрашени във връзка с наказателно производство (Приет на първо четене на 22.5.2008 г.).

6. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за семейни помощи за деца (Вносител: Министерски съвет; 23.6.2008 г.).

7. Проект за декларация на Народното събрание на Република България за децата на България (Вносители: Евгения Живкова и група народни представители; 23.6.2008 г.).

8. Доклад за дейността на Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност за 2007 г. (Вносител: Комисия за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност; 27.3.2008 г.).

9. Законопроект за ратифициране на Кредитното споразумение за структурен програмен заем (България, съфинансиране по Фондовете на Европейския съюз 2007 - 2013) между Република България и Европейската инвестиционна банка (Вносител: Министерски съвет; 16.6.2008 г.).

10. Доклад за състоянието на отбраната и въоръжените сили през 2007 г. и приложенията към него /поверителни, за служебно ползване и некласифицирани/ (Вносител: Министерски съвет; 27.5.2008 г.).

11. Парламентарен контрол.

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект на Конституция на Република България

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на членове на Комисията за енергийно и водно регулиране

Избор на председател и членове на Комисията за защита на личните данни

Избор на председател на Комисията за енергийно и водно регулиране

Избор на член на Централната избирателна комисия

    Последни заседания