Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
26/09/2007 - 28/09/2007
ПРОГРАМА
ЗА РАБОТАТА НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ

ЗА 26 - 28 СЕПТЕМВРИ 2007 Г.

1. Законопроект за ратифициране на Споразумението между правителството на Република България и правителството на Френската република относно предоставяне на сграда за нуждите на културното сътрудничество (Вносител: Министерски съвет; 10.9.2007 г.).

2. Проект за решение за създаване на Временна комисия по искането на Борис Велчев, главен прокурор на Република България, за даване на разрешение за възбуждане на наказателно преследване срещу Борислав Янчев Ноев - народен представител в 40-то Народно събрание (Вносители: Михаил Миков и група народни представители; 20.9.2007 г.).

3. Първо четене на законопроекта за допълнение на Закона за защита от дискриминацията (Вносител: Министерски съвет; 9.7.2007 г.).

4. Първо четене на законопроекти за изменение и допълнение на Търговския закон (Вносители: Добромир Гущеров, Стоян Витанов и Евтим Костадинов, 8.6.2006 г.; Министерски съвет, 3.7.2007 г.).

5. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за устройството на държавния бюджет (Приет на първо четене на 14.9.2007 г.).

6. Повторно гласуване на оспорените текстове от Закона за изменение и допълнение на Закона за автомобилните превози, приет от Народното събрание на 14.9.2007 г. и върнат с Указ № 257 на Президента на Републиката по чл. 101 от Конституцията на Република България.

7. Избор на председател на Комисията по европейските въпроси.

8. Проект за решение по годишния отчет за дейността на Националната здравноосигурителна каса за 2006 г. (Вносител: Министерски съвет; 9.7.2007 г.).

9. Проекти за решения за промени в състава на постоянни комисии.

10. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за биологичното разнообразие (Вносител: Министерски съвет; 30.8.2007 г.).

11. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и препарати (Приет на първо четене на 5.7.2007 г.).

12. Проекти за решения за избиране на членове на Висшия съдебен съвет от квотата на Народното събрание.

13. Парламентарен контрол.


Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект на Конституция на Република България

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на членове на Комисията за енергийно и водно регулиране

Избор на председател и членове на Комисията за защита на личните данни

Избор на председател на Комисията за енергийно и водно регулиране

Избор на член на Централната избирателна комисия

    Последни заседания