Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
12/09/2007 - 14/09/2007

ПРОГРАМА
ЗА РАБОТАТА НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ

12 - 14 СЕПТЕМВРИ 2007 г.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ЧЛ. 40, АЛ. 7 ОТ ПРАВИЛНИКА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ:

• ОТ ПАРЛАМЕНТАРНАТА ГРУПА НА КОАЛИЦИЯ ЗА БЪЛГАРИЯ:
Второ четене на законопроекта за дипломатическата служба (Приет на първо четене на 5.7.2007 г.).

• ОТ ПАРЛАМЕНТАРНАТА ГРУПА НА НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ СИМЕОН ВТОРИ:
Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за автомобилните превози (Приет на първо четене на 21.6.2007 г.).

• ОТ ПАРЛАМЕНТАРНАТА ГРУПА НА ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ:
Отчет за дейността на Комисията за защита от дискриминация за 2006 г. (Вносител: Комисията за защита от дискриминация; 30.3.3007 г.).

• ОТ ПАРЛАМЕНТАРНАТА ГРУПА НА ОДС:
Няма постъпило предложение.

• ОТ ПАРЛАМЕНТАРНАТА ГРУПА НА ДЕМОКРАТИ ЗА СИЛНА БЪЛГАРИЯ:
Няма постъпило предложение.

• ОТ ПАРЛАМЕНТАРНАТА ГРУПА НА “БЪЛГАРСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ”:
Няма постъпило предложение.

• ОТ ПАРЛАМЕНТАРНАТА ГРУПА НА КОАЛИЦИЯ “АТАКА”:
Проект за решение за създаване на временна анкетна комисия за изясняване на условията, обстоятелствата и начина на сключване на сделката за концесия на автомагистрала “Тракия” (Вносители: Волен Сидеров и група народни представители; 5.7.2007 г.).
______________________________________________________________

1. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за автомобилните превози (Приет на първо четене на 21.6.2007 г.).

2. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за административното регулиране на производството и търговията с оптични дискове, матрици и други носители, съдържащи обекти на авторското право и сродните му права (Вносител: Министерски съвет, 4.7.2007 г.).

3. Второ четене на законопроекта за дипломатическата служба (Приет на първо четене на 5.7.2007 г.).

4. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за устройството на държавния бюджет (Вносители: Петър Димитров, Алиосман Имамов, Надя Антонова; 6.7.2007 г.).

5. Законопроект за ратифициране на Споразумението между правителството на Република България и правителството на Ислямска република Афганистан относно безвъзмездно предоставяне на въоръжение и бойни припаси (Вносител: Министерски съвет; 25.7.2007 г.).

6. Законопроект за ратифициране на Меморандума за разбирателство между Република България и Европейската комисия за усвояване на помощта по Преходния финансов инструмент (Вносител: Министерски съвет; 2.8.2007 г.).

7. Първо четене на законопроекти за изменение и допълнение на Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2007 г. (Вносители: Яне Янев, 16.1.2007 г.; Евгений Жеков и Борислав Българинов, 29.6.2007 г.; Министерски съвет, 5.9.2007 г.).

8. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за трансплантация на органи, тъкани и клетки (Вносители: Иван Костов и група народни представители; 13.9.2006 г.).

9. Отчет за дейността на Комисията за защита от дискриминация за 2006 г. (Вносител: Комисията за защита от дискриминация; 30.3.3007 г.).

10. Първо четене на законопроекти за изменение и допълнение на Закона за здравето (Вносители: Ива Станкова и група народни представители, 16.3.2007 г.; Иван Костов и група народни представители, 22.3.2007 г.).

11. Проект за решение за създаване на временна комисия по искането на главния прокурор за даване на разрешение за възбуждане на наказателно преследване срещу Борислав Янчев Ноев - народен представител в 40-то Народно събрание.

12. Парламентарен контрол.

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект на Конституция на Република България

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на членове на Комисията за енергийно и водно регулиране

Избор на председател и членове на Комисията за защита на личните данни

Избор на председател на Комисията за енергийно и водно регулиране

Избор на член на Централната избирателна комисия

    Последни заседания