Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
25/07/2007 - 27/07/2007
ПРОГРАМА
ЗА РАБОТАТА НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ

ЗА 25 - 27 ЮЛИ 2007 Г.

1. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за местните избори (Приети на първо четене на 6.7.2007 г.) - продължение.

2. Проект за решение за избор на председател на парламентарна комисия (Вносител: Татяна Дончева; 24.7.2007 г.).

3. Повторно гласуване на оспорения текст от Закона за допълнение на Закона за чужденците в Република България, приет от Народното събрание на 22 юни 2007 г.
и върнат с Указ № 202 на Президента на Републиката по чл. 101 от Конституцията на Република България.

4. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за защита на потребителите (Приет на първо четене на 5.7.2007 г.).

5. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за горите (Вносители: Васил Калинов и група народни представители, 19.7.2007 г.).

6. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за опазване на земеделските земи (Вносители: Васил Калинов и Георги Юруков; 24.7.2007 г.).

7. Първо четене на законопроекта за изменение на Кодекса на труда (Вносител: Мая Манолова; 23.7.2007 г.).

8. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за автомобилните превози (Приет на първо четене на 21.6.2007 г.).

9. Първо четене на законопроект за изменение и допълнение на Закона за административното регулиране на производството и търговията с оптични дискове, матрици и други носители, съдържащи обекти на авторското право и сродните му права (Вносител: Министерски съвет, 4.7.2007 г.).

10. Проект за решение във връзка с началото на есенната сесия на Народното събрание.

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект на Конституция на Република България

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на членове на Комисията за енергийно и водно регулиране

Избор на председател и членове на Комисията за защита на личните данни

Избор на председател на Комисията за енергийно и водно регулиране

Избор на член на Централната избирателна комисия

    Последни заседания