Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
18/07/2007 - 20/07/2007
ПРОГРАМА
ЗА РАБОТАТА НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ

ЗА 18 - 20 ЮЛИ 2007 Г.

1. Проекти за решения за структурни и персонални промени в Министерския съвет на Република България.

2. Промени в постоянни комисии на Народното събрание.

3. Второ четене на законопроекта за съдебната власт (Приет на първо четене на 27.4.2007 г.) - продължение.

4. Второ четене на законопроекта за допълнение на Закона за защитените територии (Приети на първо четене на 13.7.2007 г.).

5. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за биологичното разнообразие (Вносители: Георги Божинов и група народни представители; 11.7.2007 г.).

6. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за филмовата индустрия (Вносител: Министерски съвет; 28.6.2007 г.).

7. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за автомобилните превози (Приет на първо четене на 21.6.2007 г.).

8. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за местните избори (Приети на първо четене на 6.7.2007 г.).

9. Парламентарен контрол ( 20.07.2007 г., петък от 12.30 ч.).

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект на Конституция на Република България

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на членове на Комисията за енергийно и водно регулиране

Избор на председател и членове на Комисията за защита на личните данни

Избор на председател на Комисията за енергийно и водно регулиране

Избор на член на Централната избирателна комисия

    Последни заседания