Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
11/07/2007 - 13/07/2007
ПРОГРАМА
ЗА РАБОТАТА НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ

ЗА 11 - 13 ЮЛИ 2007 Г.

1. Проект за решение за попълване ръководния състав на Комисията по труда и социалната политика (Вносител: Волен Сидеров; 14.6.2007 г.).

2. Проект за решение за избиране на парламентарен секретар от Парламентарната група на Коалиция “Атака” (Вносител: Волен Сидеров; 13.6.2007 г.).

3. Проект за решение за попълване състава на постоянната делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея на Съвета на Европа (Вносител: Волен Сидеров; 5.6.2007 г.).

4. Проекти за решения за промени в постоянните комисии на Народното събрание (Вносител: Татяна Дончева; 10.7.2007 г.).

5. Законопроект за ратифициране на Спогодбата между правителството на Република България и правителството на Съединените американски щати за избягване на двойното данъчно облагане и предотвартяване отклонението от облагане с данъци на доходите (Вносител: Министерски съвет; 21.6.2007 г.).

6. Доклад за състоянието на отбраната и въоръжените сили през 2006 г. (Вносител: Министерски съвет; 18.5.2007 г.).

7. Първо четене на законопроекта за допълнение на Закона за политическа и гражданска реабилитация на репресирани лица (Вносители: Николай Свинаров и група народни представители; 27.6.2007 г.).

8. Ново обсъждане на Закона за допълнение на Закона за чужденците в Република България, приет от Народното събрание на 22 юни 2007 г. и върнат с Указ № 202 на Президента на Републиката по чл. 101 от Конституцията на Република България.

9. Първо четене на законопроекти за изменение и допълнение на Закона за защитените територии (Вносители: Евдокия Манева-Бабулкова и група народни представители, 31.5.2006 г.; Иван Костов и група народни представители, 6.7.2007 г.; Атанас Мерджанов, 10.7.2007 г.; Георги Божинов, 10.7.2007 г.; Любен Дилов и група народни представители, 10.7.2007 г.).

10. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за автомобилните превози (Приет на първо четене на 21.6.2007 г.).

11. Първо четене на законопроекти за изменение и допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс (Вносители: Владимир Кузов, 16.8.2006 г.; Евтим Костадинов и Георги Юруков, 23.8.2006 г.; Владимир Кузов, 19.2.2007 г.).

12. Доклад по отчета за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2005 г. (Вносител: Министерски съвет; 3.7.2006 г.).

13. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за медицинските изделия (Вносители: Петър Мръцков и група народни представители; 9.7.2007 г.).

14. Второ четене на законопроекта за съдебната власт (Приет на първо четене на 27.4.2007 г.) - продължение.

15. Парламентарен контрол.

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект на Конституция на Република България

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на членове на Комисията за енергийно и водно регулиране

Избор на председател и членове на Комисията за защита на личните данни

Избор на председател на Комисията за енергийно и водно регулиране

Избор на член на Централната избирателна комисия

    Последни заседания