Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
27/09/2006 - 29/09/2006
1. Законопроект за оттегляне на декларации по Международната конвенция относно намесата в открито море в случаи на бедствия, водещи до замърсяване на морето с нефт, от 1969 г. и за ратифициране на Протокола относно намесата в открито море в случаи на замърсяване с вещества, различни от нефт, от 1973 г. с измененията от 2002 г. (Вносител: Министерски съвет; 28.3.2006 г.).

2. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за медиацията (Вносител: Министерски съвет; 12.9.2006 г.).

3. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и препарати (Вносител: Министерски съвет; 10.8.2006 г.).

4. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за закрила и развитие на културата (Вносител: Министерски съвет; 1.8.2006 г.).

5. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за защита на личните данни (Вносител: Министерски съвет; 13.9.2006 г.).

6. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване (Приет на първо четене на 31.8.2006 г.).

7. Проект на Декларация на Народното събрание във връзка с Доклада на Европейската комисия от 26 септември 2006 г.

8. Законопроект за ратифициране на Споразумението за изм. и доп. на Споразумението за петгодишна програма за сътрудничество в развитието 2002 - 2006 между правителството на Република България и правителството на Република Гърция (Вносител: Министерски съвет; 18.9.2006 г.).

9. Законопроект за ратифициране на Договора между правителството на Република България и правителството на Република Корея за взаимно насърчаване и защита на инвестициите (Вносител: Министерски съвет; 12.9.2006 г).

10. Първо четене на законопроекта за държавните помощи (Вносител: Министерски съвет; 7.9.2006 г.).

11. Доклад на Комисията за борба с корупцията.

12. Парламентарен контрол (29.9.2006 г., петък от 9.00 ч. до 14.00 ч. ).

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект на Конституция на Република България

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на членове на Комисията за енергийно и водно регулиране

Избор на председател и членове на Комисията за защита на личните данни

Избор на председател на Комисията за енергийно и водно регулиране

Избор на член на Централната избирателна комисия

    Последни заседания