Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
20/09/2006 - 21/09/2006
1. Първо четене на законопроекта за изменение на Закона за търговския регистър (Вносител: Министерски съвет; 5.9.2006 г.).

2. Първо четене на законопроекта за електронните съобщения (Вносител: Министерски съвет; 3.8.2006 г.).

3. Законопроект за ратифициране на Споразумението между Република България и Европейската общност по някои аспекти на въздушните съобщения (Вносител: Министерски съвет; 21.8.2006 г.).

4. Второ четене на законопроекта за влизането и пребиваването на гражданите на Европейския съюз и членовете на техните семейства в Република България (Приет на първо четене на 31.8.2006 г.).

5. Доклад на Временната комисия по искането на Борис Велчев, главен прокурор на Република България, за даване на разрешение за възбуждане на наказателно преследване срещу Павел Михайлов Чернев, народен представител в 40-то Народно събрание и проект за решение.

6. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за политическа и гражданска реабилитация на репресирани лица (Приет на първо четене на 29.6.2006 г.).

7. Първо четене на законопроекта за безмитната търговия (Вносител: Министерски съвет; 8.6.2006 г.).

8. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните складове (Приети на първо четене на 29.8.2006 г.).

9. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за здравето (Вносител: Борислав Китов; 18.7.2006 г.).

10. Проект за решение за приемане на Годишния доклад на Държавната комисия по сигурността на информацията относно цялостната дейност по състоянието на защитата на класифицираната информация в Република България за 2005 г. (Вносител: Министерски съвет; 3.7.2006 г.).

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект на Конституция на Република България

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на членове на Комисията за енергийно и водно регулиране

Избор на председател и членове на Комисията за защита на личните данни

Избор на председател на Комисията за енергийно и водно регулиране

Избор на член на Централната избирателна комисия

    Последни заседания