Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
13/09/2006 - 15/09/2006

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ЧЛ. 40, АЛ. 7 ОТ ПРАВИЛНИКА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ:

• ОТ ПАРЛАМЕНТАРНАТА ГРУПА НА ОДС:
Проект за решение за изменение и допълнение на Правил-ника за организацията и дейността на Народното събрание (Вносители: Петър Стоянов и група народни представители; 2.2.2006 г.).

• ОТ ПАРЛАМЕНТАРНАТА ГРУПА НА ДЕМОКРАТИ ЗА СИЛНА БЪЛГАРИЯ:
Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за ордените и медалите на Република България (Вносители: Иван Костов и група народни представители; 15.6.2006 г.).

• ОТ ПАРЛАМЕНТАРНАТА ГРУПА НА КОАЛИЦИЯ “АТАКА”:
Първо четене на законопроекта за изменение на Закона за радиото и телевизията (Вносители: Волен Сидеров и група народни представители, 12.7.2005 г.) - продължение.

• ОТ ПАРЛАМЕНТАРНАТА ГРУПА НА “БЪЛГАРСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ”:
Няма постъпило предложение.

• ОТ ПАРЛАМЕНТАРНАТА ГРУПА НА КОАЛИЦИЯ ЗА БЪЛГАРИЯ:
Няма постъпило предложение.

• ОТ ПАРЛАМЕНТАРНАТА ГРУПА НА НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ СИМЕОН ВТОРИ:
Няма постъпило предложение.

• ОТ ПАРЛАМЕНТАРНАТА ГРУПА НА ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ:
Няма постъпило предложение.1. Първо четене на законопроекта за одобряване и прилагане на Общия устройствен план на Столичната община (Вносител: Министерски съвет, 17.3.2006 г.).

2. Първо четене на законопроекта за данъците върху доходите на физическите лица (Вносител: Министерски съвет; 19.7.2006 г.).

3. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за посевния и посадъчния материал (Вносители: Васил Калинов, Пенко Атанасов и Ясен Пенчев; 4.8.2006 г.).

4. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за стоковите борси и тържищата (Вносител: Министерски съвет; 21.7.2006 г.).

5. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за юридическите лица с нестопанска цел (Приети на първо четене на 15.6.2006 г.).

6. Второ четене на законопроекти за изменение и допълнение на Закона за интеграция на хората с увреждания (Приет на първо четене на 4.8.2006 г.).

7. Проект за решение за приемане на Годишен доклад за младежта за 2005 г. (Вносител: Министерски съвет; 27.6.2006 г.).

8. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране (Приети на първо четене на 31.8.2006 г.).

9. Парламентарен контрол.

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект на Конституция на Република България

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на членове на Комисията за енергийно и водно регулиране

Избор на председател и членове на Комисията за защита на личните данни

Избор на председател на Комисията за енергийно и водно регулиране

Избор на член на Централната избирателна комисия

    Последни заседания