Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
11/01/2002
Предложения по чл. 40, ал. 7 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.1. Първо четене на законопроекта за туризма (Вносител: Министерски съвет; 10.12.2001 г.).


2. Първо четене на законопроекта за измерванията (Вносител: Министерски съвет; 12.12.2001 г.).


3. Законопроект за ратифициране на Рамковото споразумение между Република България и Европейската банка за възстановяване и развитие относно дейностите на Международния фонд "Козлодуй" за подпомагане извеждането от експлоатация в България (Вносител: Министерски съвет; 4.12.2001 г.).


4. Законопроект за ратифициране на Пекинските изменения към Монреалския протокол от 1987 г. за веществата, които нарушават озоновия слой (Вносител: Министерски съвет; 5.12.2001 г.).


5. Проект за решение за даване на съгласие за сключване на договор за заем между Република България, Европейската инвестиционна банка и Изпълнителна агенция "Пристанищна администрация" за финансиране на проект "Рехабилитация, реконструкция и модернизация на пристанище Лом" (Вносител: Министерски съвет; 18.12.2001 г.).


6. Парламентарен контрол (чл. 88, ал. 1 от ПОДНС).

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект на Конституция на Република България

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на членове на Комисията за енергийно и водно регулиране

Избор на председател и членове на Комисията за защита на личните данни

Избор на председател на Комисията за енергийно и водно регулиране

Избор на член на Централната избирателна комисия

    Последни заседания