Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
29/09/2004 - 01/10/2004
1. Проект за решение за удължаване срока на Временната анкетна комисия за проучване на данните, свързани с трагичната катастрофа в река Лим (Вносител: Мариана Констадинова; 14.7.2004 г.).

2. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс (Приети на първо четене на 16.9.2004 г.).

3. Законопроект за ратифициране на измененията на срока на действие и обхвата на Споразумението между правителството на Република България и правителството на Конфедерация Швейцария относно оказване на финансова помощ (Вносител: Министерски съвет; 13.4.2004 г.).

4. Законопроект за ратифициране на Споразумението относно статута на мисиите и представителите на трети държави към Организацията на Северноатлантическия договор (Вносител: Министерски съвет; 13.9.2004 г.).

5. Второ четене на законопроекта за изменение на Закона за водите (Приет на първо четене на 28.7.2004 г.).

6. Законопроект за ратифициране на Стокхолмската конвенция за устойчивите органични замърсители (Вносител: Министерски съвет; 21.72004 г.).

7. Законопроект за ратифициране на Изменение № 1 към Финансовия договор между Република България и Европейската инвестиционна банка (Проект "България - Гранични преходи по трансевропейската пътна мрежа") (Вносител: Министерски съвет; 24.8.2004 г.).

8. Законопроект за ратифициране на Спогодбата между правителството на Република България и правителството на Ислямска република Иран за избягване на двойното данъчно облагане и предотвратяване отклонението от облагане с данъци на дохода и на протокола към нея (Вносител: Министерски съвет; 23.8.2004 г.).

9. Законопроект за ратифициране на Спогодбата между Република България и Република Южна Африка за избягване на двойното данъчно облагане и предотвратяване отклонението от облагане с данъци на доходите (Вносител: Министерски съвет; 3.8.2004 г.).

10. Законопроект за ратифициране на Консулската конвенция между Република България и Република Узбекистан (Вносител: Министерски съвет; 27.7.2004 г.).

11. Законопроект за ратифициране на Споразумението между правителството на Република България и правителството на Кралство Нидерландия за статута на офицера за връзка с Европол (Вносител: Министерски съвет; 27.8.2004 г.).

12. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за експортното застраховане (Приет на първо четене на 2.9.2004 г.).

13. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България (Приет на първо четене на 4.5.2004 г.).

14. Първо четене на законопроекта за фонд "Образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства" (Вносител: Министерски съвет; 21.4.2004 г.).

15. Първо четене на законопроекта за паричните преводи, електронните платежни инструменти и платежните системи (Вносители: Валери Димитров и група народни представители; 30.7.2004 г.).

16. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за счетоводството - продължение.

17. Второ четене на законопроекта за генетично модифицираните организми - продължение.

18. Първо четене на:
- законопроекта за научните степени и научните звания (Вносители: Елка Анастасова и Венко Александров; 18.1.2002 г.),
- законопроекта за званията в науката и изкуството и за образователната и научна степен "доктор" (Вносители: Георги Панев и група народни представители; 24.1.2002 г.),
- законопроекта за висшето образование и научните звания (Вносители: Йордан Нихризов и Марио Тагарински; 15.2.2002 г.),
- законопроекта за научните степени и звания (Вносители: Асен Дурмишев и Огнян Герджиков; 17.4.2003 г.) и
- законопроекта за научните степени и научните звания (Вносители: Петко Ганчев и Стоян Кушлев; 23.4.2003 г.).

19. Парламентарен контрол (1.10.2004 г. от 9,00 ч.).
Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект на Конституция на Република България

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на членове на Комисията за енергийно и водно регулиране

Избор на председател и членове на Комисията за защита на личните данни

Избор на председател на Комисията за енергийно и водно регулиране

Избор на член на Централната избирателна комисия

    Последни заседания