Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
15/09/2004 - 24/09/2004
1. Законопроект за ратифициране на Споразумението за свободна търговия между Република България и Република Молдова (Вносител: Министерски съвет; 27.7.2004 г.).

2. Законопроект за ратифициране на Договора между правителството на Република България и правителството на Република Индонезия относно насърчаването и защитата на инвестициите (Вносител: Министерски съвет; 3.8.2004 г.).

3. Законопроект за ратифициране на Споразумението относно статута на Организацията на Северноатлантическия договор, националните представители и международните служи-тели (Вносител: Министерски съвет; 23.8.2004 г.).

4. Законопроект за ратифициране на Споразумението на НАТО за взаимно опазване секретността на изобретенията, свързани с отбраната, за които са подадени заявки за патенти, и на Споразумението на НАТО относно предаване на техническа информация за целите на отбраната (Вносител: Министерски съвет; 27.8.2004 г.).

5. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за застраховането - продължение.

6. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата (Приети на първо четене на 22.1.2004 г.).

7. Първо четене на законопроекта за управление при кризи (Вносител: Министерски съвет; 27.7.2004 г.).

8. Първо четене на законопроекти за изменение и допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс (Вносители: Министерски съвет, 5.8.2004 г.; Николай Младенов, Иван Г. Иванов и Димитър Йорданов, 31.8.2004 г.; Борислав Цеков и група народни представители, 8.9.2004 г.).

9. Първо четене на законопроекта за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност (Вносител: Министерски съвет; 2.3.2004 г.) - продължение.

10. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България (Вносител: Министерски съвет; 29.6.2004 г.).

11. Първо четене на законопроекта за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги (Вносител: Министерски съвет; 14.4.2004 г.).

12. Второ четене на законопроекта за изменение на Закона за водите (Приет на първо четене на 28.7.2004 г.).

13. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България (Приет на първо четене на 4.5.2004 г.).

14. Първо четене на законопроекта за паричните преводи, електронните платежни инструменти и платежните системи (Вносители: Валери Димитров и група народни представители; 30.7.2004 г.).

15. Първо четене на законопроекта за фонд “Образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства” (Вносител: Министерски съвет; 21.4.2004 г.).

16. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за счетоводството - продължение.

17. Второ четене на законопроекта за генетично модифицираните организми - продължение.

18. Първо четене на:
- законопроекта за научните степени и научните звания (Вносители: Лютви Местан и група народни представители; 18.1.2002 г.),
- законопроекта за званията в науката и изкуството и за образователната и научна степен “доктор” (Вносители: Георги Панев и група народни представители; 24.1.2002 г.),
- законопроекта за висшето образование и научните звания (Вносители: Йордан Нихризов и Марио Тагарински; 15.2.2002 г.),
- законопроекта за научните степени и звания (Вносители: Асен Дурмишев и Огнян Герджиков; 17.4.2003 г.) и
- законопроекта за научните степени и научните звания (Вносители: Петко Ганчев и Стоян Кушлев; 23.4.2003 г.).

19. Парламентарен контрол (17.9.2004 г. от 9.00 ч. и 24.9.2004 г.).

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект на Конституция на Република България

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на членове на Комисията за енергийно и водно регулиране

Избор на председател и членове на Комисията за защита на личните данни

Избор на председател на Комисията за енергийно и водно регулиране

Избор на член на Централната избирателна комисия

    Последни заседания