Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
08/09/2004 - 10/09/2004
1. Законопроект за ратифициране на Протокола за изменение и допълнение на Основната многостранна спогодба за международен транспорт за развитието на коридора Европа-Кавказ-Азия (Вносител: Министерски съвет; 4.6.2004 г.).

2. Законопроект за ратифициране на Спогодбата за въздушни съобщения между правителството на Република България и правителството на Сърбия и Черна гора (Вносител: Министерски съвет; 21.6.2004 г.).

3. Законопроект за ратифициране на Протокола за изменение на Конвенцията за международни железопътни превози (COTIF) от 9 май 1980 г. (Вносител: Министерски съвет; 25.6.2004 г.).

4. Законопроект за ратифициране на Споразумението между страните по Северноатлантическия договор относно сигурността на информацията (Вносител: Министерски съвет; 12.7.2004 г.).

5. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за застраховането (Приет на първо четене на 4.5.2004 г.).

6. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата (Приети на първо четене на 22.1.2004 г.).

7. Второ четене на законопроекта за изменение на Закона за водите (Приет на първо четене на 28.7.2004 г.).

8. Второ четене на законопроекта за генетично модифицираните организми - продължение.

9. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България (Приет на първо четене на 4.5.2004 г.).

10. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за марките и географските означения (Вносител: Министерски съвет; 28.1.2004 г.).

11. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за промишления дизайн (Вносител: Министерски съвет; 28.1.2004 г.).

12. Първо четене на законопроекти за изменение и допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс (Вносители: Министерски съвет, 5.8.2004 г.; Николай Младенов, Иван Г. Иванов и Димитър Йорданов, 31.8.2004 г.).

13. Първо четене на законопроекта за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност (Вносител: Министерски съвет; 2.3.2004 г.) - продължение.

14. Първо четене на:
- законопроекта за научните степени и научните звания (Вносители: Лютви Местан и група народни представители; 18.1.2002 г.),
- законопроекта за званията в науката и изкуството и за образователната и научна степен “доктор” (Вносители: Георги Панев и група народни представители; 24.1.2002 г.),
- законопроекта за висшето образование и научните звания (Вносители: Йордан Нихризов и Марио Тагарински; 15.2.2002 г.),
- законопроекта за научните степени и звания (Вносители: Асен Дурмишев и Огнян Герджиков; 17.4.2003 г.) и
- законопроекта за научните степени и научните звания (Вносители: Петко Ганчев и Стоян Кушлев; 23.4.2003 г.).

15. Проект за декларация по повод 60 годишнина от 9.IX.1944 г. (Вносители: Надежда Михайлова и Анастасия Димитрова-Мозер) и проект за декларация на Народното събрание по повод 60-годишнината от установяването на комунистическия режим в България (Вносители: Иван Костов и гр. н. п.).

16. Парламентарен контрол (10.9.2004 г. от 9,00 ч.).
- Разисквания по питането на народните представители Лъчезар Тошев и Йордан Нихризов към заместник министър-председателя и министър на икономиката Лидия Шулева относно разпорежданията с активите и пасивите на външнотърговските дружества, регистрирани до 1990 г. и Фонд “Задгранични дружества” към тогавашното Министерство на външната търговия.
- Отговори на актуални въпроси и питанията.

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект на Конституция на Република България

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на членове на Комисията за енергийно и водно регулиране

Избор на председател и членове на Комисията за защита на личните данни

Избор на председател на Комисията за енергийно и водно регулиране

Избор на член на Централната избирателна комисия

    Последни заседания