Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
01/09/2004 - 03/09/2004
Предложения по чл. 40, ал. 7 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание:

  • от Парламентарната група на Съюза на демократичните сили:
Проект за решение за създаване на Временна анкетна комисия за проверка дейността на министъра на образованието и науката относно проведените конкурси за назначаване на началници на регионалните инспекторати по образованието (Вносители: Надежда Михайлова и група народни представители; 23.7.2004 г.).

  • от Парламентарната група "Новото време":
Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за концесиите (Приет на първо четене на 20.2.2004 г.).

  • от Парламентарната група на "Народен съюз":
Няма постъпило предложение.

  • от Парламентарната група на Национално движение Симеон Втори:
Второ четене на законопроекта за интеграция на хората с увреждания - продължение.

  • от Парламентарната група на Коалиция за България:
Първо четене на законопроекта за временна забрана за разпореждане с недвижимите имоти и движими вещи, одържавени със Закона за обявяване държавна собственост имотите на семействата на бившите царе Фердинанд и Борис и на техните наследници (Вносители: Сергей Станишев и група народни представители; 13.2.2004 г.).

  • от Парламентарната група на Обединените демократични сили:
Първо четене на законопроекта за Инспекцията по труда (Вносители: Росица Тоткова и група народни представители; 10.2.2004 г.).

  • от Парламентарната група на Движението за права и свободи:
Няма постъпило предложение.1. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за експортното застраховане (Вносител: Министерски съвет; 28.6.2004 г.).

2. Проект за решение за преобразуване на Колежа по библиотекознание и информационни технологии - София, в специализирано висше училище по библиотекознание и информационни технологии със седалище София (Вносител: Министерски съвет; 13.7.2004 г.).

3. Проект за решение за промяна в наименованието на Академията за музикално и танцово изкуство в Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство - Пловдив (Вносител: Министерски съвет; 17.2.2004 г.).

4. Проект за решение за преобразуване на Висшия медицински институт - Плевен, в Медицински университет със седалище Плевен (Вносител: Министерски съвет; 2.6.2004 г.).

5. Проект за решение за преобразуване на Висшето транспортно училище "Тодор Каблешков" - София, в Университет по транспорт "Тодор Каблешков" със седалище София (Вносител: Министерски съвет; 1.3.2004 г.).

6. Второ четене на законопроекта за интеграция на хората с увреждания - продължение.

7. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс (Вносител: Министерски съвет; 5.8.2004 г.).

8. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за счетоводството (Приети на първо четене на 4.5.2004 г.).

9. Първо четене на:
- законопроекта за научните степени и научните звания (Вносители: Лютви Местан и група народни представители; 18.1.2002 г.),
- законопроекта за званията в науката и изкуството и за образователната и научна степен "доктор" (Вносители: Георги Панев и група народни представители; 24.1.2002 г.),
- законопроекта за висшето образование и научните звания (Вносители: Йордан Нихризов и Марио Тагарински; 15.2.2002 г.),
- законопроекта за научните степени и звания (Вносители: Асен Дурмишев и Огнян Герджиков; 17.4.2003 г.),
- законопроекта за научните степени и научните звания (Вносители: Петко Ганчев и Стоян Кушлев; 23.4.2003 г.).

10. Първо четене на законопроекта за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност (Вносител: Министерски съвет; 2.3.2004 г.) - продължение.

11. Второ четене на законопроекта за генетично модифицираните организми - продължение.

12. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за застраховането (Приет на първо четене на 4.5.2004 г.).

13. Парламентарен контрол (3.9.2004 г. от 9,00 ч.).

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект на Конституция на Република България

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на членове на Комисията за енергийно и водно регулиране

Избор на председател и членове на Комисията за защита на личните данни

Избор на председател на Комисията за енергийно и водно регулиране

Избор на член на Централната избирателна комисия

    Последни заседания