Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
30/06/2004 - 02/07/2004

1. Доклад на Временната парламентарна комисия за проучване и проверка на безопасните и здравословните условия на труд в “Кремиковци” АД и изпълнение на Решението на Народното събрание от 29 март 2002 г. и Проект за решение по доклада на Временната парламентарна комисия - продължение.

2. Проект за решение за избор на секретар (Вносител: Станимир Илчев; 29.6.2004 г.).

3. Първо четене на законопроекта за защита на лица, застрашени във връзка с наказателно производство (Вносител: Министерски съвет; 16.3.2004 г.).

4. Второ четене на законопроекта за изменение на Закона за изпълнение на наказанията (Приет на първо четене на 5.2.2004 г.).

5. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за Националния дарителски фонд “13 века България” (Вносител: Министерски съвет; 29.12.2003 г.).

6. Първо четене на законопроекта за защита срещу домашното насилие (Вносители: Марина Дикова и група народни представители; 17.4.2003 г.).

7. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за семейните помощи за деца (Приети на първо четене на 16.6.2004 г.).

8. Второ четене на законопроекта за здравето - продължение.

9. Второ четене на законопроекта за генетично модифицираните организми - продължение.

10. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за малките и средните предприятия - продължение.

11. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията (Приет на първо четене на 16.6.2004 г.).

12. Законопроект за ратифициране на Споразумението за експортна кредитна линия за инвестиционен проект между Република България и Банка Австрия Кредитанщалт (Вносител: Министерски съвет; 5.5.2004 г.).

13. Законопроект за ратифициране на Договора за проектиране, построяване и оборудване на нова педиатрична университетска болница между Република България и фирма “Вамед Инженеринг” - Виена, Австрия (Вносител: Министерски съвет; 5.5.2004 г.).

14. Второ четене на законопроекта за насърчаване на инвестициите в малки и средни предприятия (Приет на първо четене на 11.2.2004 г.).

15. Първо четене на законопроекта за допълнение на Закона за радиото и телевизията (Вносители: Господин Чонков и група народни представители; 27.5.2004 г.).

16. Парламентарен контрол.
•  Разисквания по питането на народните представители Ирина Бокова, Евгени Кирилов и Атанас Папаризов към министъра по европейските въпроси Меглена Кунева относно поетите ангажименти от България в преговорите по присъединяването й към Европейския съюз и работата по тяхното разгласяване и изпълнение.
•  Отговори на актуални въпроси и питания.

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект на Конституция на Република България

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на членове на Комисията за енергийно и водно регулиране

Избор на председател и членове на Комисията за защита на личните данни

Избор на председател на Комисията за енергийно и водно регулиране

Избор на член на Централната избирателна комисия

    Последни заседания