Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
29/06/2004
Извънредно пленарно заседание – вторник, 14.00 часа

1. Разглеждане и приемане доклада на Временната анкетна парламентарна комисия за проучване и проверка на безопасните и здравословни условия за труд в “Кремиковци” АД и изпълнение решението на Народното събрание от 29 март 2002 г.
2. Доклад за дейността на Комисията за борба с корупцията за периода м. ноември 2002 –2003 г., продължение.
3. Второ четене на законопроекта за здравето, продължение.
Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект на Конституция на Република България

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на членове на Комисията за енергийно и водно регулиране

Избор на председател и членове на Комисията за защита на личните данни

Избор на председател на Комисията за енергийно и водно регулиране

Избор на член на Централната избирателна комисия

    Последни заседания