Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
23/06/2004 - 25/06/2004
1. Законопроект за ратифициране на Споразумението за сътрудничество относно морското търсене и спасяване между черноморските крайбрежни държави (Вносител: Министерски съвет; 25.5.2004 г.).

2. Законопроект за ратифициране на Споразумението за експортна кредитна линия за инвестиционен проект между Република България и Банка Австрия Кредитанщалт (Вносител: Министерски съвет; 5.5.2004 г.).

3. Законопроект за ратифициране на Договора за проектиране, построяване и оборудване на нова педиатрична университетска болница между Република България и фирма “Вамед Инженеринг” - Виена, Австрия (Вносител: Министерски съвет; 5.5.2004 г.).

4. Законопроект за ратифициране на Спогодбата между правителството на Народна република България и правителството на Унгарската народна република за въздушни съобщения (Вносител: Министерски съвет; 25.5.2004 г.).

5. Законопроект за ратифициране на Договора между правителството на Република България и правителството на Кралство Тайланд за насърчаване и защита на инвестициите (Вносител: Министерски съвет; 31.5.2004 г.).

6. Законопроект за ратифициране на Конвенция № 173 на Международната организация на труда относно защитата на вземанията на работниците в случай на несъстоятелност на работодателя, 1992 г. (Вносител: Министерски съвет; 4.6.2004 г.).

7. Законопроект за ратифициране на Договора между правителството на Република България и правителството на Република Латвия за насърчаване и взаимна защита на инвестициите (Вносител: Министерски съвет; 4.6.2004 г.).

8. Проект за решение за разрешаване изпращането на кораб от Военноморските сили на Република България извън територията на страната за участие в състава на формированието от Военноморските сили на НАТО, осигуряващо Срещата на високо равнище на Алианса в Истанбул (Вносител: Министерски съвет; 14.6.2004 г.).

9. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за защита на класифицираната информация (Вносители: Йордан Бакалов, Иво Цанев и Николай Чуканов; 14.6.2002 г.).

10. Второ четене на законопроекта за здравето - продължение.

11. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за хазарта (Приет на първо четене на 4.5.2004 г.).

12. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за малките и средните предприятия - продължение.

13. Доклад за дейността на Комисията за борба с корупцията за периода м. ноември 2002 - 2003 г. - продължение.

14. Първо четене на законопроекта за защита на лица, застрашени във връзка с наказателно производство (Вносител: Министерски съвет; 16.3.2004 г.).

15. Второ четене на законопроекта за изменение на Закона за изпълнение на наказанията (Приет на първо четене на 5.2.2004 г.).

16. Първо четене на законопроекта за защита срещу домашното насилие (Вносители: Марина Дикова и група народни представители; 17.4.2003 г.).

17. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за Националния дарителски фонд “13 века България” (Вносител: Министерски съвет; 29.12.2003 г.).

18. Законопроект за ратифициране на Споразумението за Изменение № 1 на Финансов договор FI № 1.7769 от 13 ноември 1998 г. между Република България и Европейската инвестиционна банка (Проект “България - защита на речните и морските брегове от ерозията и абразията на водата и свързаните с тях свлачищни процеси”) (Вносител: Министерски съвет; 25.5.2004 г.).

19. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за концесиите (Приет на първо четене на 20.2.2004 г.).

20. Проект за решение за удължаване на срока на действие на Временната анкетна комисия за проучване на данните по твърденията за финансиране на БСП от режима на Саддам Хюсеин и промяна на нейния състав (Вносители: Димитър Абаджиев и Асен Агов; 22.6.2004 г.).

21. Законопроект за временна забрана за разпореждане с недвижимите имоти и движими вещи, одържавени със Закона за обявяване държавна собственост имотите на семействата на бившите царе Фердинанд и Борис и на техните наследници (Вносители: Сергей Станишев и група народни представители; 13.2.2004 г.).

22. Парламентарен контрол.

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект на Конституция на Република България

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на членове на Комисията за енергийно и водно регулиране

Избор на председател и членове на Комисията за защита на личните данни

Избор на председател на Комисията за енергийно и водно регулиране

Избор на член на Централната избирателна комисия

    Последни заседания